Nyheter

Här presenterar vi senaste nytt inom branschen och intressanta artiklar.

Om det finns något som kan liva upp en trädgård så är det planteringar av olika växter. Speciellt träd kan lyfta en annars tråkig trädgård och skapa vindskydd, insynsskydd och bullerskydd. Man får alltså inte bara en vacker väx... Läs mer.

När ett träd har fällts blir det kvar en stubbe som kan vara rätt envis och svår att få bort. Det finns flera metoder att använda sig av för stubborttagning men en del är mer effektiva än andra. På Trädfällning24 använder vi d... Läs mer.

Du har antagligen några träd i din trädgård som behöver vårdas kontinuerligt. De tar faktiskt inte hand om sig själva även om man kan tro det. Beroende på vad det är för trädsort krävs olika åtgärder och engagemang för att t... Läs mer.

Många är nog medvetna om vad det innebär att beskära träd, men det finns fler begrepp inom trädvård som inte är lika välkända. Hamling är exempelvis en gammal åtgärd som används än idag, men med andra mål. Träd har alltid h... Läs mer.

Med tanke på hur mycket träd erbjuder oss är det inte mer än rätt att vi tar hand om dem. För att vårda och ta hand om träd krävs däremot mycket kunskap, inte minst vid beskärning, fällning eller behandling av sjukdomar. Som tur... Läs mer.

Precis som att det bara är skogsägaren som får avverka träden i en skog så är det bara de som får plantera träd på sin mark. Men det finns ingen anledning till oro eftersom det finns regler för plantering av träd. Den som äger s... Läs mer.

En skog kräver omfattande vård. Alla de skogliga åtgärder som utförs i ett skogsbestånd innefattas i skogsskötsel: markberedning, föryngring, röjning, eventuell stamkvistning och gallring. Traditionellt har skogsskötsel delats in ... Läs mer.

Det finns en mängd viktiga åtgärder att utföra i en skog. Inte bara så att den utvecklas på ett bra sätt och kan ge glädje åt många generationer, utan även för att ge ett bra ekonomiskt utfall. En av åtgärderna som görs när ... Läs mer.

Naturvård innebär att skydda och vårda olika typer av natur samt arter men även att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen erbjuder. Naturvården värnar om specifika livsmiljöer för djur och växter i syf... Läs mer.

När graderna börjar öka och solen tittar fram är det äntligen dags att få tillbringa tid i trädgården. En del sysslor är roligare än andra och många är ett måste för att trädgården ska må bra och se bra ut. Det krävs att m... Läs mer.