Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj bortforsling med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktig transport och bortforsling

Transport och bortforsling

  1. Trädfällning24
  2. Transport och bortforsling

Ett jobb för Trädfällning24 – från början till slut

För oss är helhetsaspekten av ett arbete viktigt varför vi månar om att finnas till hands för dig under arbetets gång, från början till slut. Eventuella önskningar om förändringar under arbetes gång reagerar vi snabbt på. Att vara lyhörda och flexibla gentemot våra kunder är mycket viktigt för oss.

 

Vi bistår med transport och bortforsling!

transport-bortforsling1När vi har fällt de träd som du vill bli av med, och arbetat med eventuella andra förändringar på marken, så erbjuder vi alltid våra kunder hjälp med bortforsling som extratjänst. Hos oss kan du i samband med trädfällning ta del av fördelaktiga avtal och priser på bortforsling som du annars får svårt att hitta som privatperson. Ett nedkapat träd är en tråkig syn på marken och att hitta någon som ordnar bortforsling är inte alltid det lättaste. När du låter oss ta hand om transport och bortforsling av trädet slipper du lägga ned energi på att fixa det själv och du får även ett förmånligt pris.

Utifrån storlek på trädet och dina önskemål ordnar vi så att du blir av med materialet eller kan använda det som ved till egenbruk eller för försäljning. Det tar vanligtvis en till tre dagar att få det kapade trädet upprensat och bortforslat och vi erbjuder naturligtvis kubbning i samband med trädfällningen, vilket ofta går fort och smidigt. Detta är ett fördelaktigt alternativ för dig som vedeldar. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med bortforsling.

 

Övriga tjänster utöver trädavfall

transport-bortforsling2

  • schaktning
  • bortforsling av schaktmassor
  • levereras av matjord, grus och dylikt

Eftersom vi utför många transporter både i egen regi med våra lastbilar samt med externa åkerier, så kan vi erbjuda dig mycket förmånliga priser. Oftast kan vi ge dig en offert med fast pris, vilken kan skilja sig lite åt från stad till stad beroende på olika förutsättningar. Ring eller mejla oss så svarar vi på dina frågor.
Vanligtvis jobbar vi med kranbilar med hela 30 kubiks lastutrymme, varför vi kan få ned antalet körvändor och därmed även priset på bortforslingen. Självfallet genomsyras vår verksamhet av ett miljötänkande där vi strävar efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt.