Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Beskärning

  1. Trädfällning24
  2. Beskärning

Beskärning av träd kan grovt delas in två grupper: Beskärning av frukträd för att befrämja avkastningen samt beskärning av övriga träd för att erhålla livskraftiga och välväxta träd som harmonierar med omgivningen.

Den första gruppens träd återfinns framför allt i våra trädgårdar samt hos yrkesodlarna. För den vanlige trädgårdsägaren innebär ofta den årliga beskärningen ett visst huvudbry, för man vill ha både god skörd och vackra träd vilket ofta hör i hop, men är nog så svårt.

 

Vad är viktigt vid beskärning?

Beskärning2Först gäller det att utföra beskärningen vid rätt tidpunkt, vilken varierar mellan olika trädslag.
Sedan måste man tänka till hur mycket som ska bort och vilka grenar som ska offras. Valet av redskap är viktigt, för med bra och rena verktyg går arbetet lättare och är skonsammare mot trädet. Äppelträdet är det vanligaste föremålet för villaägarens beskärningsomsorg och man ser alltför många sorgliga exempel på mindre lyckade försök.

 

När sker beskärningar?

Tidigare skedde beskärningen oftast på våren eller senvintern. Det hade främst att göra med att trädgårdsmästarna inte hade så mycket att göra då, utan kunde ägna sig åt den tidskrävande beskärningen. Numera gör många beskärningen under perioden JAS, d v s juli, augusti, september, vilket är gynnsamt för trädets utveckling.
Under de första åren utförs uppbyggnadsbeskärning som syftar till att ge trädet önskvärd form och den görs ganska kraftigt. Dock bör beskärningen under det allra första året vara varsam. Det har att göra med att trädet då behöver rota sig ordentligt. Den lämpligaste perioden för uppbyggnadsbeskärningen är vårvintern. Under denna tid är trädet avlövat så det är lätt att bedöma dess form och framtida utveckling. För att skapa en bra krona väljer man tre-fyra grenar med lämplig placering runt stammen och kortar in dem. Det kraftigaste och bäst placerade toppskottet sparas och kortas också in ordentligt. Kommande år väljer man på samma sätt lämpliga grenar för ytterligare en “våning”.

 

Några tumregler för beskärning

Beskärning3Yngre träd beskärs främst för att främja harmonisk och ändamålsenlig tillväxt, medans de äldre underhållsbeskärs för fortsatt god utveckling. Beskärning av äldre träd sker gärna under JAS-perioden eftersom trädet då läker snabbare och det inte är lika viktigt att ha samma överblick vid denna lättare beskärning. Dessutom skjuter inte trädet så många vattenskott då. Trädgårdmästarna sade förr att vid en bra beskärning skulle man kunna kasta en hatt genom grenverket för då var det tillräckligt glest för att ljus och luft skulle komma åt frukten. Observera att stenfrukt såsom körsbär och plommon skall beskäras under juli, augusti, september på grund av att de blöder lätt.

Några enkla regler att tänka på vid beskärning är att i första hand ta bort eller korta av grenar som stör harmonin, d v s skaver andra grenar, växer inåt, är för långa, har för spetsig grenvinkel, upplevs som onödiga, är skadade eller torra. Undvik att kapa grova grenar, ta hellre bort flera mindre. Lämna inte långa stumpar som kan medföra risk för röta, men akta grenkragen som är en utbuktning runt grenens undersida, för den innehåller skyddande ämnen som förhindrar röta. Vid kapning eller klipp bör snittet läggas ovanför och nära en utåtriktad gren eller alldeles ovanför en utåtriktad knopp . Lämna inga fläkta eller fransiga snitt, utan putsa och glätta snittet med vass och ren kniv utan att skada barken. Som regel behövs inga kemiska medel på snittytan, för trädet har normalt god förmåga att läka och övervalla snittytan.

Lämpliga redskap för beskärning är sekatör, grensax, fintandad och vass såg samt en vass kniv. Välj gärna bra märkesvertyg, det blir både bättre och roligare då.

 

Hör av dig till Trädfällning24 för hjälp med beskärning

Om du vill ha hjälp med beskärning av dina äppelträd, övriga träd och buskar så kan du vända sig till oss på Trädfällning24. Tack vare vårt nätverk av arborister och trädvårdsexperter kan vi klara alla sorters problem när det gäller beskärningar av olika slag.