Hamling av träd

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Hamling av träd

Många är nog medvetna om vad det innebär att beskära träd, men det finns fler begrepp inom trädvård som inte är lika välkända. Hamling är exempelvis en gammal åtgärd som används än idag, men med andra mål.

Träd har alltid haft en viktig betydelse både för människor och djur. I det äldre odlingssystemet har olika träd, främst lövträd, använts för en mängd olika ändamål. Det kunde röra sig om olika former av lövtäkt (exempelvis hamling, bladstrykning eller stubbskottsbruk), om insamling av frukt och nötter eller om intäkt av bark, bast, näver eller särskilda ämnen till olika redskap. Barrträd kunde bland annat användas för katning och kådtäkt.

 

Det äldsta sättet att skaffa vinterfoder

Hamling är alltså en gammal metod som användes för att skaffa vinterfoder på. Det gjordes helt enkelt genom att skära grenar på träd för att samla löv. Det var en metod som användes långt innan man började skörda hö. Det har däremot inte alltid kallats för hamling utan hade många namn i olika delar av landet (till exempel brytalane-276934_1920 löv, hacka löv eller tullning). Idag beskriver däremot namnet inte själva införskaffandet av foder utan själva beskärningen. Det är mycket sällan att någon tar tillvara lövet till foder idag.

I upp emot 6000 år har hamling pågått i Sverige. Det var enkelt att ta foder från träden, särskilt när människorna flyttade runt och inte hade stationära ängar. Träden fanns däremot alltid till hands för att komplettera myrslåttern.

Men att få foder var inte den enda anledningen till att hamla, det fanns även andra orsaker. När grova grenar höggs av kunde dessa användas som ved och tunnare kvistar kunde användas till att fläta husväggar. Det är även möjligt att träden ansades för att lättare komma åt frukt eller andra funktioner som träden erbjöd.

Under slutet av 1800-talet minskade hamling i Sverige och har fortsatt att göra så under hela 1900-talet.

 

Hamling idag

Det är ytterst få brukare som fortfarande genomför hamling som en del av sin produktion. Men det finns fördelar med hamling. Hamlade träd har förutsättningar att bli mycket gamla. Den mindre kronan reducerar tillväxten, träden når aldrig full höjd och grenverket förblir ungt. En krona som är liten gör även att murkna träd kan stå länge utan att blåsa omkull.

Äldre träd erbjuder föda och boplatser för fåglar som stare, blåmes, göktyta och kattuggla. För mindre hackspett, som är en art som minskat, är de gamla träden i odlingslandskapet viktiga. Även fladdermössen är beroende av håligheter där de kan tillbringa dagen i skydd.

Om du behöver hjälp med hamling kan du kontakta oss på Trädfällning24. Vi har lång erfarenhet och kunskap kring träd och vet vilka åtgärder som krävs för att de ska må bra. Vi kommer gärna ut på ett kostnadsfritt möte för att titta på trädet/träden som ska hamlas, därefter får du en offert med pris. Det är helt upp till dig om du vill acceptera offerten eller inte, du har alltså inga krav.