Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Skördare

  1. Trädfällning24
  2. Skördare

Det här är en skogsmaskin som man använder för att fälla, kvista och aptera träd till stockar. Maskinen har till stor del ersatt motormanuell avverkning med motorsåg i gallring och slutavverkning. Skördare och skotare används ofta tillsammans i ett samspel där skotaren driver ut stockarna och skördaren apterar till bilväg där borttransport med virkesbilar görs.

 

Då kom de till

På slutet av 1970-talet uppkom de första skördarna. Då var de av typen tvågreppsskördare med en kranspets som var försedd med en gripsåg eller klippaggregat som klippte trädet. Stammen fördes till en processor på maskinen efter att trädet fällts, där den kvistade och apterades upp i olika sortiment.

1981 lanserades ett skördaraggregat till kranspetsen vilket gjorde att maskinen kunde fälla, kvista och aptera stammen utan att föra den till processorn.

Idag talar man ofta om engreppsskördare när man talar om skördare. Det finns både skördare som är baserade på ett specialbyggt skördarchassi samt modeller där man monterar ett skördaraggregat på en bandgrävare.

 

Olika typer av skördare

Det finns två huvudsakliga typer av skördare: engreppare och tvågreppare. Den förstnämnda är utrustad med ett aggregat som är fäst på kranen, medan tvågrepparen har ett aggregat monterat på kranen och ytterligare ett på vagnen. Engrepparen är vanligast vid gallring och lättavverkning, medan tvågrepparen bäst kommer till användning vid slutavverkning.

En del engreppsaggregat monteras på andra typer av basmaskiner än specialiserade skördare.

 

Så fungerar en skördare

Skördaren är utrustad med en kraftig hydraulisk kran. Vid kranspetsen sitter ett skördeaggregat som med kranens hjälp styrs mot det som ska fällas. Aggregatet fattar tag om stammen och sågar sedan av det med ett sågsvärd. En dator mäter stammens diameter och hur långt stammen har matats in i aggregatet. Den här tekniken har använts för att mäta trädstammens diameter sedan 1980-talet. Det experimenteras med olika system som mäter diametern utan beröring men det har ännu inte lanserats på marknaden.

När trädet är nedsågat finns kvistknivar monterade på skördeaggregatet som effektivt skalar bort kvistarna. Kapningen av stammen till stockarna görs med samma sågsvärd som användes för att fälla trädet.

En del skördare, oftast mindre, som används i gallring har inbyggd utrustning som applicerar bekämpningsmedel mot rotröta. Skördare som används för slutavverkning kan också utrustas med för att behandla stubbar med hjälp av spridning av pergamentsvampsporer som konkurrerar ut rotrötesvampar.

 

Smidiga och skonsamma skördare

Dagens skördare är lätta och smidiga och klarar av de flesta typer av terräng. Med smidiga och beståndsgående skördare kan man komma nära träden och göra ett bra urval och gallra rätt stammar. Med sex – eller åttahjulsdriften blir samtidigt påverkan på marken liten då skördarens vikt fördelas på samtliga drivhjul.

En modern skördare kan klara av att skörda en hel del träd på en och samma dag vilket gör maskinen till en effektiv resurs. Ofta körs den i skift av olika förare så det är svårt att säga exakt hur mycket en skördare producerar.

För självverksamma markägare är skördaren ett oumbärligt instrument vid gallring och avverkning.

Vi på Trädfällning24 har utrustning och verktyg för att hantera flera olika sorters jobb. Bland annat arbetar vi med skotare och skördare, men vilken utrustning som ska användas måste avgöras på plats. Behöver du hjälp med trädfällning eller annat kommer vi ut på ett kostnadsfritt möte för att lämna en offert för uppdraget.