Tid för slutavverkning

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Tid för slutavverkning

Det finns en mängd viktiga åtgärder att utföra i en skog. Inte bara så att den utvecklas på ett bra sätt och kan ge glädje åt många generationer, utan även för att ge ett bra ekonomiskt utfall.

En av åtgärderna som görs när skogen är mogen är slutavverkning. Då är alla tidigare års arbete i din skog avgörande för hur ditt netto blir. Att sköta sin skog genom att röja, gallra och gödsla skapar högsta möjliga värde inför en slutavverkning. Men vänta inte för länge med slutavverkningen, det ökar riskerna för kraftiga konsekvenser.

 

Slutavverkning är den sista åtgärden

Den sista åtgärden som görs i trakthyggesbrukets cykel är alltså slutavverkningen. Den innebär att det mogna beståndet skördas och ett nytt bestånd kan anläggas. En slutavverkning ska alltid göras hänsynsfullt och med syfte att skapa en bra skog för framtiden.snagit-2461299_1920

Hela eller övervägande delar av beståndet skördas och under ett bestånds livstid kan 80 – 90% av pengarna komma från slutavverkning. Det markerar både slutet och början på en skoglig omloppstid. Det skiljer sig däremot från gallring eftersom beståndet nu är så glest att det inträdet föryngringsplikt.

När tillväxten planat ut ökar helt enkelt inte skogsbeståndets ekonomiska värde längre. Därför avverkas de flesta träden i beståndet och ersätts med en ny skogsgeneration. Att vänta för länge med slutavverkning eller helt enkelt strunta i det kan däremot orsaka stora skador.

 

Vänta inte för länge med slutavverkning 

Om man väntar för länge med slutavverkning ökar riskerna för angrepp av röta, stormfällda träd och skadedjur. Med tanke på att tillväxten i äldre skog är låg är det därför tveksamt att ta den risken. Skogsmarkens produktionsförmåga tas tillvara på ett bättre sätt genom att avverka gammal skog och plantera nya förädlade plantor som växer snabbare.

När det gäller tidpunkt för slutavverkning så finns det olika sätt att tänka på. Exempelvis:

  • Maximera avkastningen: Avverka när skogens förräntning understiger dina avkastningskrav.
  • Maximera volymproduktionen: Slutavverkning sker när tillväxten kulminerar.
  • Maximera värdetillväxten: Slutavverkning sker när värdetillväxten kulminerar.

 

Skogsvårdslagen

I skogsvårdslagen står beskrivet vilka regler som finns för anmälan av slutavverkning, lägsta slutavverkningsålder, fjällnära skog, ädellövskog, ransonering av skog och hänsyn till naturvård, kulturmiljövård och rennäring. Slutavverkning får alltså inte göras hur som helst.

  • En slutavverkning måste anmälas senast 6 veckor i förväg
  • Skogsvårdslagen anger att man inte får ta upp hyggen i skog som fortfarande har en god tillväxt
  • Avverkning av ädellövskog kräver särskilt tillstånd

Oftast sker slutavverkning med en skördare som har en modern apteringsutrustning för att nå högsta möjliga ekonomiska resultat. Vem som helst kan däremot inte hantera en skördare eller avverka skog. Därför är det en fördel att ta kontakt med proffs inom slutavverkning, som oss på Trädfällning24.

Vi har lång erfarenhet inom slutavverkning och ser till att du får det resultat du önskar. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret så återkommer vi så snabbt som möjligt med en kostnadsfri offert. Det är helt upp till dig om du vill acceptera offerten eller inte.