Integritetspolicy och information från Trädfällning24 angående GDPR

 • Trädfällning24
 • Integritetspolicy och information från Trädfällning24 angående GDPR
 • Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Trädfällning24 AB behandlar dina personuppgifter.

   

  Inledning

  25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) med en ny förordning kallad General Data Protection Regulation, förkortat GDPR.

  GDPR stärker enskilda personers rättigheter över deras personuppgifter och ställer strängare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda dessa uppgifter.

  GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras och gäller i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

  Din integritet är viktig för oss, och vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett säkert sätt i överensstämmelse med den nya dataskyddsförordningen.

   

  Ansvarig för behandling av dina personuppgifter

  Trädfällning24 AB, org.nr. 556960-6063, Adelgatan 21, 211 22 Malmö (”Trädfällning24” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

  Information om hur vi hanterar personuppgifter.

  • Kunduppgifter: Uppgifter om dig som person kopplat till din offertförfrågan, faktura eller andra ärenden du har haft med oss. T ex ditt namn, e-postadress, ip-nummer, bostadsadress, fakturaadress, telefonnummer, samt i förekommande fall personnummer vid faktura och skattereduktion (ROT och RUT-avdrag).
  • Externa källor: Exempel på externa källor kan vara personregister genom Bisnode, Ratsit, Allabolag och Hitta.se eller kreditupplysning vid behov.
  • Cookies: Genom att använda cookies på våra webbplatser.
  • Inspelade samtal: Samtal som görs till och från vår växel kan komma att spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte.

   

  Vad använder vi dina uppgifter till?

  För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Det ska dock finnas en nödvändig grund för behandlingen för att den ska vara laglig.

  Några exempel på vad vi använder dina kunduppgifter till:

  Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter
  För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter samt fullgöra avtal behöver vi identifiera dig som kund. Vi behöver också bland annat hantera dina beställningar, fakturor och betalningar.

  Utveckla och förbättra tjänster, produkter och service
  Vi strävar ständigt efter att förbättra kundupplevelsen. Informationen om våra kunder lägger grunden till hur vi kan förbättra vår verksamhet med dess service, produkter och tjänster.

  Direktmarknadsföring och e-postutskick
  För att kunna skräddarsy och ge dig relevanta erbjudanden samlar vi in kunduppgifter som analyseras och bearbetas som statistik. Marknadsföringen sker t.ex. via brev, telefon, sms och e-post.

   

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Vi sparar vanligtvis dina kunduppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 24 månader därefter. Dina samtalsinpelsingar sparar vi i upp till 12 månader. För vissa ändamål kan uppgifterna sparas längre.

   

  Var lagrar vi dina uppgifter?

  Vi lagrar enbart dina uppgifter i egna interna system eller i enskilda fall system hos någon av våra samarbetspartners. Vi väljer samarbetspartners med stor omsorg och i nuläget lagrar vi enbart uppgifter inom Sveriges gränser med undantag för viss data som lagras inom EU/ESS.

  Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.

   

  Hur skyddar vi dina uppgifter?

  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

   

  Vilka är dina rättigheter?

  I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

  Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

  Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt till att veta om vi har dina personuppgifter, och om så är fallet kommer vi informera dig om hur de behandlas. Du har rätt att begära kopior på dessa.

  Rätt till rättelse
  Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.

  Din rätt till invändning
  Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

  Rätt att bli raderad
  Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.

   

  Kontakta oss

  Ovanstående är enbart information och du behöver inte göra någonting i anslutning till detta, men om du har du frågor eller vill utöva dina rättigheter, t.ex. återkalla ditt samtycke kan du alltid kontakta kundservice antingen via chatt eller kontaktformulär på vår webbplats trädfällning24.se, e-post info@tradfallning24.se eller på telefon: 010 – 49 58 100.

   

  Kontaktinformation

  Trädfällning24 AB
  Adelgatan 21
  211 22 Malmö

  Org. nr: 556960-6063