Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

 • Enkelt
 • Snabbt
 • Riktiga trädfällare och arborister

Stubbfräsning

 1. Trädfällning24
 2. Stubbfräsning

Stubbfräsning1När en trädfällning har utförts på en tomt är arbetet i många fall inte helt avslutat. Det finns fortfarande kvar en stubbe som också skall tas bort. Om det är ett mindre träd som är beläget på ett säkert ställe så är trädfällningen ofta den enkla biten; att ta bort stubben är en helt annan fråga.

Det finns flera sätt att ta bort stubben på. Om man vill göra det på egen hand så hyr man ofta en så kallad stubbfräs. Det är en maskin som tar bort en stubbe utan att man behöver gräva upp den ur marken. Det som återstår efter det att man ”fräst” stubben går att använda som biobränsle. Stubbfräsen består av en vass roterande stålskiva med sylvassa tänder och ett blad som skär. När skivan börjar att rotera pressas den mot stubben och fräser ned trämaterialet i mindre bitar.

 

 

Skall man anlita en professionell inom stubbfräsning eller göra det själv?

Stubbfräsning2I de flesta fall så rekommenderas det att man hyr en professionell och yrkeskunnig person inom stubbfräsning. Det är klart att det går att hyra en stubbfräs och försöka göra det själv men tänk då på att det blir riktigt dyrt om du misslyckas och ändå blir tvungen att betala för professionell hjälp.

Idag är det många som hyr en hydraulisk stubbfräs men normalt har en sådan maskin endast kapacitet för mindre stubbar. Kostnaden är hög för att hyra en sådan apparat; den kostar mellan 1000 – 3000 kronor att hyra per dag. Det är sällan värt att betala det priset om du inte skall ta bort flera stubbar. Dessutom så måste du hyra ett släp för att få hem maskinen eller betala extra för att få den hemkörd av uthyraren.

Att utföra en stubbfräsning på egen hand kan innebära många negativa överraskningar varför det generella rådet är att inte göra det på egen hand då risken är att det kan stå dig dyrt.

Det finns många företag i Sverige inom stubbfräsning och de har varierande sätt att sätta pris på stubbfräsning. Trädfällning24s trädfällare samt våra specialiserade stubbfräsare erbjuder stubbfräsning till rimliga priser. De är snabbt ute på plats och priset går i många fall att fastslå innan besöket.

 

Pris för stubbfräsning via Trädfällning24

Det går att sätta riktmärken kring för en stubbfräsning. Normalfallet vid trädfällning av ett träd över tio meter torde ligga kring 1 500 kronor. Professionella stubbfräsare hos Trädfällning24 kan dock utföra större och mer komplicerade stubbfräsningar och då baserar de priset på:

 

Stubbens diameter

Ett sätt att beräkna priset på är kronor per centimeter av stubbens diameter. Standardfallet är att många företag börjar beräkningen efter en initialkostnad på 700-800 kronor.

 

Antalet stubbar

Många beräknar priset utefter antalet stubbar. Du betalar en minsta summa på 800-1200 kronor på första stubben och sedan 200-400 kr per varje extra stubbe.

 

Markrensning

Om du skall utföra en större rensning av din markyta som består av många stubbar så kan du förvänta att betala ett timpris för stubbfräsningen. Timpriset varierar mellan 900-1200 kronor. För ett större område går det också att basera priset på snittdiametern av stubbarna. På så sätt kan du efter mätning få ett fast totalpris på hela området.

 

Följande faktorer har störst inverkan på priset på stubbfräsningen:

Stubbfräsning3

 • En större diameter på stubben bidrar till ett högre pris
 • Äldre stubbar är lätthanterligare och kostnaden går ned
 • Klippig och stenig mark är en risk och kan skada maskinen vilket gör att priset går upp
 • Vissa typer av stubbar är svårhanterligare än andra
 • Stubbar med mindre rötter är lättare en stubbar med mer utsträckta rotsystem
 • Om hela stubben skall avlägsnas kostar det alltid mer