Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Skogsavverkning

  1. Trädfällning24
  2. Skogsavverkning

När man hugger ned skog kallas det för skogsavverkning eller bara avverkning. Man skiljer på olika sorters avverkning:

Första gallring – utförs då skogen ännu är ganska ung. Man avverkar träd som särskiljer sig från resten av beståndet eller är skadade. Första gallring utförs även för att särställa de bästa stammarna så att de får växa ifred.

Andra gallring – Här gör man i princip samma sak som vi första gallringen och ser till att särställa ännu mer.

Slutavverkning – Som namnet indikerar tar man här ned hela det återstående skogsbeståndet. Beroende på markens produktionsförmåga så får det ske inom ett tidsspann av 45-100 år enligt skogsvårdslagen. På det avverkade skogsområdet planteras ny skog, varför avverkning är en del av ett naturligt kretslopp som medverkar till en sund skogsutveckling.

 

Förberedelser innan avverkning

Skogsavverkning1Det är bra att upprätta en avverkningsplan innan man påbörjar skogsavverkningen för att säkerställa att rätt bestånd avverkas. En del träd kan också behöva sparas i viltvårdande syfte. Det är också vettigt att märka upp det område som ska avverkas så att man inte råkar avverka grannen skog. För att transporten ska ske effektivt är det också bra om man tydligt märker ut körvägarna. Detta är speciellt viktigt om skogsavverkningen sker i svår terräng.

 

Metoder för skogsavverkning

Tidigare utfördes all avverkning manuellt eller motormanuellt med motorsåg. Numera har man tillgång till maskiner i form av skotare och skördare som utför en stor del av jobbet. Ändå utförs fortfarande en del jobb motormanuellt, det kan till exempel röra sig om kvistning av stammen med motorsåg. Oavsett metod är det viktigt att utföra arbetet ytterst noggrant då ett kvarvarande rotben eller kvist på en trädstam kan göra en stammens virke helt värdelöst.

 

Trädfällning vid avverkning

När man ska avverka skog är det mycket viktigt att träden fälls i rätt riktning. Bäst är att fälla i trädets naturliga fallriktning, men det är inte alltid möjligt då riskerar att fastna i andra träd eller någonting annat. Fällriktningen måste med god marginal leda bort det fallande trädet från ledningar, bebyggelse och annat som är i vägen. Därför är det även viktigt att röja bort buskar, sly och buskage i trädets närhet. När trädet sedan ska kvistas måste det vara lättåtkomligt.

Vi på Trädfällning24 genomför ingen storskalig skogsavverkning, men då vi har utbildade arborister i vår personalstyrka ger vi gärna råd om trädvård, bevarande och liknande inför en avverkning. Vänd dig även med förtroende till oss för fällning av ett enstaka eller mindre trädbestånd. Kontakta oss på tele: 010 – 49 58 100 eller info@tradfallning24.se