Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Trädplockning

  1. Trädfällning24
  2. Trädplockning

tradplockning1När ett träd skall tas bort finns det flera olika alternativ att välja bland och placeringen är ofta avgörande för vilken metod som väljes. Att fälla trädet i dess fulla längd i naturlig riktning är sällan möjligt då det nästan alltid är någonting i vägen. I de fallen erbjuder vi trädplockning med en lastbilsmonterad lång kran utrustad med gripsåg, det vill säga en kraftigt vridbar timmergrip med såg. Med gripsågen plockar man ned träd och grenar bit för bit. Timmergripens stadiga tag om stammen eller grenen förhindrar att de ramlar ner på tak eller någonting annat ömtåligt och förorsakar skador. Stam och grenar läggs i vår container och transporteras till närmaste återvinningsstation, där de blir till flis. Vill du behålla virket som ved kapar vi det i lämpliga kubbar.

 

Övriga tjänster

tradplockning2Utrustningen för trädplockning lämpar sig också väldigt väl för andra uppdrag såsom viss beskärning och avlägsnande av torra grenar, vilka riskerar att falla ned och orsaka allvarlig skada både på människor och egendom. Trimning av träd i alléer och på kyrkogårdar är känsliga arbeten där det behövs en professionell kranförare för att undvika allvarliga skador.

Då sågen drivs med kranhydraulik så slipper man det annars så höga motorljudet, och det enda som hörs är ett lätt surrande. Den vanliga motorsågen kommer bara fram ibland vid lite grenkapning på marken.  En förutsättning för att trädplockning ska kunna fungera är dock att det går att komma tillräckligt nära med kranbilen. Kranen når 18 meter upp och 16 meter i sidled och den kan lyfta en maxvikt på 980 kilo.

 

 

Kostnadseffektivt med trädplockning

tradplockning3Trädplockning med kranbil är det mest kostnadseffektiva sättet att ta ned ett träd på om man även vill ha hjälp med bortforsling, och vi erbjuder våra tjänster på många orter.

När det inte går att komma åt med kranbil så kan vi alltid falla tillbaka på vår ursprungsverksamhet som är sektionsfällning utförd av klättrare/arborister. Vi har en väl utprovad teknik som möjliggör arbete i de mest krävande lägen. Även när det handlar om sektionsfällning ordnar vi självfallet med bortforsling om så önskas. Vill man även ha hjälp med stubbfräsning och stubbbrytning så fixar vi det också.
Ring oss på 010 – 49 58 100 eller mejla info@tradfallning24.se för en kostnadsfri offert på fällning och bortforsling av dina träd. Vi ser fram emot din förfrågan, varmt välkommen!