Plantering av träd i skog

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Plantering av träd i skog

Precis som att det bara är skogsägaren som får avverka träden i en skog så är det bara de som får plantera träd på sin mark. Men det finns ingen anledning till oro eftersom det finns regler för plantering av träd. Den som äger skogsmark och avverkar äldre skog på ett område på sin mark är skyldig att anlägga ny skog på det område som har avverkats. Det kan göras på olika sätt men det är vanligt att så frön eller låta skogen föryngra sig själv.

Framför allt finns det tre olika metoder för plantering av träd i en skog: plantering, sådd och naturlig föryngring från fröträd. Av alla dessa metoder är plantering det dyraste men ger säkrast resultat. Den billigaste metoden är naturlig föryngring men det ger inte alltid samma goda resultat som plantering. Sådd har förbättrats mycket under senare år, framför allt kvaliteten på förädlat frömaterial.

 

En närmre titt på plantering av träd

Skog kan planteras på nästan alla marktyper. Det vanligaste är att plantera ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget. Mmay-apple-plant-emerging-2203146_1920arkberedning är viktigt att inte slarva med eftersom det ger plantan optimala förutsättningar att överleva och växa bra.

Eftersom det finns olika metoder för föryngring är det viktigt att göra ett noggrant val. Ungefär 70–80% av all föryngringsareal sker med plantering av träd. Sådd utförs på 4% av föryngringsarealen och naturlig föryngring på 15–20% av föryngringsarealen.

 

Plantering

I första hand görs plantering med förädlade plantor. De kommer från utvalda moderträd med hög tillväxt, bra kvalitet och hög överlevnad. Det finns olika typer av plantor och du får avgöra vad som är bäst för just ditt hygge beroende på markförhållanden och var i landet hygget finns.

 

Sådd

Plantering av träd kan även göras med hjälp av sådd. Föryngring med sådd kan vara ett ekonomiskt sätt att skapa täta ungskogar. Men det måste utföras på rätt mark, med bra frö och med rätt metoder. Om förutsättningarna är rätt har sådden lika bra chans att utvecklas som plantering.

 

Naturlig föryngring 

Detta är en metod som även kallas självföryngring. Den bygger på insådd av från det gamla beståndets träd. Här krävs även markberedning för att få en lyckad föryngring.

 

Vad säger skogsvårdslagen om plantering av träd?

Som skogsägare har du skyldighet att följa kraven som beskrivs i skogsvårdslagen. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt måste du ta hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen.

Efter avverkning är det ditt ansvar att anlägga ny skog. Du måste använda beprövade metoder och trädslag som är lämpliga för platsen. Det kan antingen göras genom någon av metoderna som beskrivs ovan: plantering av träd, sådd eller naturlig föryngring. Ofta behövs det markberedas innan för ett så optimalt resultat som möjligt. Dessa åtgärder ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret.

Om antalet plantor är för litet i föryngringen måste du hjälpplantera innan det är för sent.