Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

 • Enkelt
 • Snabbt
 • Riktiga trädfällare och arborister

Att anlita en arborist

 1. Trädfällning24
 2. Att anlita en arborist

Arborist i aktionEn arborist är en utbildad yrkesutövare inom trädvård, trädunderhåll och plantering. Arborister är kunniga när det gäller att veta träds behov och de är utbildade och utrustade för att utföra den behandling som krävs. Om du skall anställa en arborist så är det bra om du tänkt igenom situationen och vet vad du behöver för specifik tjänst samt vilka krav du bör ställa på arboristen ifråga. Du skall således inte ta lätt på beslutet att anlita en arborist.

Rätt sorts trädvård är en investering som kan leda till att du sparar ansenliga summor pengar. Välvårdade träd är attraktiva och kan öka värdet på din fastighet medan vanskötsel av träd kan bli kostsamt i längden. Beskärning av träd eller trädfällning – i synnerhet av större träd – kan vara ett farligt och dyrt arbete. Trädvård och trädfällning kräver i de flesta fall hjälp av professionella med erfarenhet.

Vi finns i följande orter

Skåne
Stockholm

 

Trädfällning24-arborister1

 

Trädfällning24 kan bistå med arborister

 • Arborister med kvaliteti formen av ett branschnätverk – detta ger ökad kvalitet
 • som är certifierade och fullt försäkrade
 • som har en bred kompetens och erfarenhet i Sverige och/eller internationellt
 • till ett lägre pris än om du kontaktat dem på egen hand

 

Certfierade arborister

Certifierad arboristCertifierade arborister är personer som har uppnått en högre kunskapsnivå inom trädvård. Genom en gedigen yrkeserfarenhet inom trädvård samt en omfattande examen avklarad från the International Society of Arboriculture (ISA) och/eller the European Arboricultural Council (EAC) kan man titulera sig ”certifierad arborist”. Arborister måste även uppdatera sina kunskaper kontinuerligt för att behålla sin certfiering och de måste hålla fast vid de etiska föreskrifter som gäller inom ISA. Det är därför rimligt att säga att en certifierad arborist är mycket påläst och uppdaterad när det gäller de senaste rönen och teknikerna inom arborikultur (vetenskapligare ord för trädvård).

En ISA-certiferad arborist genomgår utbildningen helt frivilligt i syfte att uppnå de högsta kunskaperna om trädvård. ISA-certiferingar finansieras inte på något sätt av den den svenska staten. Alla kandidater söker på egen hand eller via företag till den obundna organisationen the International Society of Arboriculture i USA som sköter all administration. Organisationen är världens inom trädvård och naturligtvis tongivande världen över för trädvårdsindustrin och de yrkesverksamma. Är en arborist certifierad via ISA är det ett bra kvitto på att personen demonstrerat både professionalism och hängivenhet till sitt yrke.

Certifiering av en arborist är inte nödvändigtvis ett mått på yrkesfärdighet. Det bevisar att personen ifråga har uppnått en hög kunskap inom området trädvård, men det kan aldrig garantera att arbetsprestationen blir av högsta kvalitet.

 

Tjänster för arborister

 

Beskärning

beskärning2En arborist kan avgöra vilken beskärning som är lämplig för att bibehålla eller förbättra hälsan, utseendet samt trädets säkerhet. Utförande och tekniker som arboristen använder sig av är:

 • borttagning av grenar som korsar och stöter mot varandra
 • eliminering av större trädgrenar som inkräktar på elledningar, husfasader, tak, takrännor, skorstenar, fönster eller som utgör hinder på gång- eller bilvägar.
 • avlägsnande av döda eller svaga större trädgrenar som utgör fara eller har börjat ruttna.
 • borttagning av döda eller insektsdrabbade trädgrenar
 • skapandet av bättre trädstrukturer för att minska vindmotståndet i ett förebyggande syfte mot eventuella stormskader.
 • lämplig vård och underhåll av yngre träd
 • förtunnande eller avlägsnande av grenar i syfte att öka ljusinströmning
 • förbättrande och utveckling av trädets form och kontur

 

Trädfällning

Även om trädfällning är den sista utvägen så finns det omständigheter då det är nödvändigt. En arborist hjälper ofta till vid bedömningen av huruvida trädas bör fällas ej. Arborister både har expertisen och utrustningen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna fälla träd. Trädfällning rekommenderas då trädet

 • trädfällning-av-arborist2har vissnat och är på väg att dö
 • anses vara en oreparabel fara
 • orsakar ett hinder som är omöjligt att korrigera genom beskärning
 • förgrenar sig och orsakar skada på andra träd
 • skall ersättas av en annan lämpligare trädart
 • är placerat i ett områdes som skall bebyggas och således kräver avlägsning av träd och växtlighet

 

Akut trädvård

Kraftiga vindar eller storm kan få hela träd att braka ihop och ofta landa på andra träd, bilar, hus eller infrastruktur. Det är ytterst viktigt att arbeta i ett förebyggande syfte för att motverka skador som kan bli omfattande och dyra om man har otur. En arborist kan hjälpa till med utförandet av arbetet. Tack vare att arborister arbetar med den yttersta kompetensen inom trädsäkerhet kan de se till att reducera framtida skaderisker på din tomt eller din mark.

 

Plantering

plantering-av-träd1En del arborister är verksamma inom plantering av träd och de flesta kan rekommendera träd som är lämpliga för ett speciellt område. Fel träd i fel område kan leda till framtida problem som kan orsakas av begränsat växtutrymme, insekter, sjukdomar eller dålig växtlighet.

 

Övriga tjänster

De flesta arborister kan tillhandahålla många andra tjänster inom trädvård, bland andra planthälsa, en förebyggande metod för att hålla träden vid god hälsa vilket kommer att hjälpa träden att försvara sig mot insektsangrepp, sjukdomar och problem som har att göra med placering.

 • injicering-träd-insekter1fruktbarhet/fertilisering
 • förstärkning och ökat stöd till grenar med svaga fästen
 • ventilation för ökad rottillväxt
 • installation av system mot åskskydd
 • spray eller injicering mot insekter och sjukdomar

 

Att välja rätt arborist

Rätt-arborist11Vi vill understryka att valet av arborist, trädvårdare eller trädfällare är viktigt. Trädfällning24:s jobb är att se till att vårt urval av specialister håller högsta klass. Vi vill att du är medveten när du står inför valet att anlita en professionell inom trädvård och trädfällning. Valet är trots allt en investering.

När du väljer en arborist är det viktig att du:

 •  ser efter om arboristen är medlem i några av de professionella organisationerna såsom the International Society of Arboriculture (ISA) eller the European Arboricultural Council (EAC). Medlemskapet demonstrerar att arboristen har en klar strävan att vara insatt och uppdaterad när det gäller nya produkter, tekniker och rön inom sitt område.
 • frågar om arboristen är certifierad av ISA och/eller EAC. En certifierad arborist är en erfaren yrkesverksam person som har klarat av en omfattande examination som täcker alla områden inom trädvård.
 • ber om ett bevis på att arboristen är försäkrad. Om du inte är nöjd med informationen kan du alltid ringa försäkringsbolaget ifråga. En rutinerad arborist har alltid med sig försäkringsbeviset. Många villaägare har tvingats betala stora summor pengar för skador på fastighet och egendom just för att personer som utgivit sig för att vara experter inom trädvård och trädfällning har utfört bristfälliga arbeten utan försäkring. Var därför noggrann och se upp – utan försäking är DU ytterst ansvarig för skador.
 • frågar efter referenser för att ta reda på var arboristen har utfört arbeten som liknar arbetet som du efterfrågar. Tveka inte att dubbelkolla referenserna genom att kontakta tidigare arbetsgivare. Kom ihåg att trädvård och trädfällning är en långsiktig investering. På samma sätt som du står inför valet att köpa en bil så är det viktigt att du provkör bilen innan du köper den!
 • inte accepterar det första bästa och lägsta budet. Undersök förutsättningar och ramar för arbetet samt begär skriftliga specifikationer för prisofferten. Välj därefter den bästa kombinationen vad gäller pris, arbetsbeskrivning, kompetens, erfarenhet för att få ut så mycket som möjligt av din investering.
 • ser upp för personer som knackar på dörren för att erbjuda trädvård och trädfällning. De flesta professionella och etablerade företag har inte tid att marknadsföra sig på ett sådant vis. En dörrknackare är implicit inte nödvändigtvis en ”skojare” som utger sig för att vara ett proffs på trädvård. Tänk bara på att fel och olämplig trädvård kan ta många år att justera och kan i vissa fall så kan fel inte repareras. Är du beredd på att ta en sådan risk?
 • kommer ihåg att duktiga arborister och trädfällare endast utför accepterade metoder och tekniker. Om du t.ex. får beskrivet metoder och tillvägagångssätt som du aldrig hört talas om bör du kontrollera med en annan arborist om de är de vedertagna.
 • se till att få allt på papper. De främsta arboristerna ser till att deras kunder skriver under ett kontrakt. Läs igenom kontraktet noggrannt och se till att du får svar på frågor som: när arbetet skall börja och avslutas, vem som står för uppstädning och bortforsling av grenar, totalpriset för arbetet och vad timpriset är vid eventuellt mer arbete.

 

Var uppdaterad och informerad som konsument

Utbilda dig och var uppdaterad En av de bästa metoderna för att välja en arborist är att att utbilda dig själv inom området. Det räcker till en början med några enkla grundprinciper inom trädvård och trädfällning. Både Trädförening i Sverige och ISA erbjuder bra material där du kan skaffa dig tillräckliga kunskaper för att förstå hur arborister arbetar och därmed bättre förstå vad du investerar i för dina egna träd.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om trädvård och om du vill ha direktkontakt med en lämplig professionell arborist eller trädfällare.