Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Pris för trädfällning

  1. Trädfällning24
  2. Pris för trädfällning

Det är alltid viktigt att ha klart för sig vad som är rimligt pris för en tjänst, och det gäller även inom trädfällning. Trädfällning24 vill på ett öppet och ärligt sätt förklara för kunden vad som gäller utan att krångla till det. Faktorer som spelar in när det gäller att uppskatta ett pris för trädfällning är bland annat trädets placering, dess höjd, omkrets, tyngd samt hur riskfyllt och svårt det är att fälla trädet.

Våra fördelar i pris för trädfällning är att

  • Vi erbjuder alltid att komma ut kostnadsfritt på plats för att avgöra pris

  • Det är ditt val om du vill acceptera den kostnadsfria offerten eller inte

  • Du får en kompetent trädfällare som inte avslutar arbetet förrän du är nöjd

Risk och svårighetsgrad kan påverka priset

Pris-för-trädfällning1De flesta hus och markägare vet inte exakt vad som är ett rättvist och rimligt pris för trädfällning. En tumregel är att ju högre risk det är att ta ned trädet, desto högre är kostnaden. Står trädet t ex intill en elledning eller nära byggnader så bedöms risken som högre än om trädet står mer fritt.

Ibland kan det var svårt och komplext att fälla ett träd och det kan i vissa fall ta längre tid. Många företag inom trädfällning och trädvård har ofta ett fullt schema eftersom du förmodligen inte är den enda kunden under dagen. Trädfällaren vill precis som du att jobbet inte skall ta längre tid än nödvändigt. Trädfällning24 ger alltid en riktlinje till varje kund när det gäller hur lång tid jobbet tar att utföra. Denna bedömning  tas med i prisberäkningen innan arbetet börjar.

 

Vad är inkluderat i priset för trädfällning?

Pris-för-trädfällning2Det som vi inkluderar i priset för avancerad trädfällning är metod och utförande. Det innebär nödvändig utrustning för sektionsfällning och klättring. Våra utbildade trädfällare och klättrare tar sig upp för trädet och tar ner det bit för bit.

Många kunder vill själva ta hand om sly/grenar samt behålla delarna av trädet för att använda dem som ved. Trädfällning24 erbjuder givetvis bortrensning och vedtransport vid förfrågan och till mycket rimliga priser.

Stubbfräsning är en tjänst som inte är inkluderat i priset för trädfällning. Trädfällning24 har nätverket när det gäller specialister på tjänsten stubbfräsning. Vi tillhandahåller även arborister och trädvårdsarbetare.

 

 

Priser certifierade arborister

En arborist betyder ungefär detsamma som trädvårdsspecialist. Arboristens huvudsakliga uppgift är att arbeta med träds hälsa och vård genom att hålla träden säkra och välmående så att de lever längre och inte utgör fara för omgivningen. Arboristens arbete består i de flesta fall av beskärning och fällning av träd samt nyplantering och allmän hälsorådgivning.

När man pratar om certifierade arborister så är det ofta det så kallade ETW-certifikatet (från European Arboricultural Council) eller ISA-certifikatet (International Society of Arboriculture) man hänvisar till. Långt ifrån alla praktiserande svenska trädvårdare innehar certifikaten men Trädfällning24 har självklart möjligheten att vid förfrågan anlita de främsta som har behörighet.

Certifierade arborister arbetar oftast oberoende och som frilansare. Normalt har de väldigt många uppdrag och deras priser brukas sättas timvis såsom ett konsultarvode. Det brukar variera mellan allt från 700 kr – 1500 kr i timmen beroende på tillgänglighet.

Är du intresserad av att anlita en arborist så ordnar vi det.