Nu är vi officiellt medlemmar i Svenska Trädföreningen och ISA

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Nu är vi officiellt medlemmar i Svenska Trädföreningen och ISA

Vi har hunnit en bit in i oktober och sakta går vi mot svenska vintertider. Det hindrar oss dock inte från att fortsätta alla våra roliga uppdrag och möten med trevliga kunder! Vi fortsätter också uppdatera vår nyhetssida när vi har något intressant och kul att delge er med. I förra veckan påpekade vår VD Anders Wilson om vikten av kvalitet och säkerhet. Dessa två komponenter kommer Trädfällning24 alltid lägga stor vikt vid i vår strävan att bli Sveriges ledande tjänst på nätet inom trädvård och trädfällning. Vi har kommit en bit på vägen och fått ett fantastiskt gensvar av alla de glada kunder vi träffat senaste tiden. För att kunna komma längre i vårt arbete och vår ambition krävs det mer än erfarenhet; det går ju inte att “leva vidare på gamla meriter”, ett företag måste framåt i utvecklingen. Det gäller helt enkelt att hänga med i den bransch man är verksam inom och ha en bra utblick. Vi på Trädfällning24 försöker att hålla oss uppdaterade varje dag genom alla de kontakter vi samlat på oss – inte bara nationellt utan världen över – och tack vare det kan vi utbyta både kunskaper och erfarenheter som är enormt värdefulla för oss.

 

Vi går med i Svenska Trädföreningen (SvTF)

Svenska trädföreningenSom ytterligare ett led i att expandera våra tentakler och vårt nätverk så gjorde vi det naturliga att gå med i Sveriges största organistion för yrkesfolk inom trädvård och trädfällning – Svenska Trädföreningen (SvTF). Flera av våra medarbetare har sedan tidigare både varit kontakt med organisationen i utbildningssyfte eller i egenskap av att de varit medlemmar.

Trädfällning24 fick ett mycket positivt intryck av ordföranden Andreas Eliasson som bland annat kommenterade att:

Vi har väldigt höga ambitioner med föreningen: dels vill vi göra det bättre för alla medlemmar genom att utöka medlemsutbudet av aktiviteter och vidare vill vi göra hemsidan bättre och mer användarvänlig.

Vi på Trädfällning24 tyckte att det fanns många goda anledningar till att bli medlemmar i SvTF. Dessutom så blir vi till och med (indirekt) medlemmar av ett världens främsta utbildningsinstitut inom trädvård i ISA (International Society of Arboriculture).

 

Svenska Trädföreningen – en organisation för yrkeskunniga

SvTF är en rikstäckande organisation för yrkesutövare inom trädvård, i synnerhet vad gäller skötsel av träd i urbana miljöer. Föreningen har funnits i över tjugo år och är sedan 1998 ansluten till ISA (International Society of Arboriculture). ISA är enligt många experter världens mest prestigefyllda organisation inom vidareutbildning och certifiering av professionella arborister.

 

Medlem av ISA

Om man som yrkesverksam trädvårdare eller arborist åtnjuter fullt medlemskap på SvTF så blir man indirekt medlem i ISA och får ta del av organisationen kunskapsresurser och förmåner. SvTF är nämligen en underförening till ISA. Vi ser en stor möjlighet att få ta del av en enormt stark resurskälla eftersom vi känner till ISA sedan länge och har en del amerikanska yrkesverksamma kollegor som inte kan undgå att rekommendera institutet.

International-Society-of-Arboriculture svenska-tradforeningen1

Aktiva inom evenemang och i rollen som utbildare

SvTF anordnar ofta evenemang för att samla de yrkesverksamma i branschen. Bland några kan nämnnas den mycket populära konferensen Träddagen och även SM i Trädklättring. Dessutom fyller föreningen en extremt viktig roll inom vidareutbildning då man tillsammans med Norska Trädföreningen står bakom en väldigt fin certificering vid namn ETW (European Tree Worker). Testet är ytterst omfattande och äger rum en gång per år.

Trädfällning24 är väldigt nöjda med beslutet att ansluta sig till SvTF och hoppas att vi får träffa och lära känna flera av de många intressanta och trevliga medlemmarna i föreningen.

Läsa gärna mer om Svenska Trädföreningen och ISA.