Villaträdgård

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Villaträdgård

Att lägga extra krut på sin villaträdgård kommer löna sig i längden. Suget efter att bo i villa är som allra störst under sommarhalvåret. En plats där barnen kan leka fritt eller där man kan samla alla vänner runt middagsbordet. Villaträdgården erbjuder många möjligheter oavsett vad man vill använda den till.

En villaträdgård kräver däremot en hel del ansträngning och tid. Gräset ska klippas, blommor ska planteras, träden ska beskäras, ogräs ska rensas, löv ska krattas och en massa annat. Helst av allt ska trädgården vara en grön oas som är lättskött men ändå vacker.

Det finns en massa sätt att piffa upp sin villaträdgård på. Ett väldigt populärt sätt är att plantera träd som dessutom fyller en massa användbara funktioner. Träd kan skapa tak som skänker atmosfär och förstärker rumskänslan. De hindrar grannens nyfikna blickar och erbjuder skugga under varma sommardagar. Men för att ta del av fördelarna med att ha träd i sin villaträdgård är det viktigt att välja rätt träd och vårda den.

 

Rätt träd för dig och din villaträdgård

Du kan inte plantera vilket träd som helst i din villaträdgård. Träd måste planteras på en plats där de trivs vilket är olika för alla sorter och arter. Vårt house-2977085_1920råd till dig är att först och främst bestämma var trädet ska planteras. När platsen väl är bestämd så har du minskat en del faktorer så som hur stort trädet ska vara.

För att ge dig en idé om vilket träd som hade trivts i din trädgård så kan du se dig omkring i din omgivning. Lägg märke till vilka träd som verkar trivas och vilka som verkar trivas mindre bra.

 

Vårda träden på rätt sätt 

När du väl har ditt nya träd på plats i din villaträdgård så är det viktigt att ta hand om den. Trädvård krävs speciellt under de första åren av trädets liv. Vattning och gödsling är bara två viktiga åtgärder. Men en åtgärd som inte alltid är så lätt är beskärningen.

Generellt brukar man skilja på olika typer av beskärning. Uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning är två olika typer av beskärning.

Uppbyggnadsbeskärning utförs för att rätta till strukturella svagheter eller styra trädets växtsätt. Det görs redan från början när trädet börjar växa (med start år två på växtplatsen) och resultatet blir att trädet växer sig starkare. Denna typ av beskärning utförs under de tio första åren och är det viktigaste i trädets liv.

Underhållsbeskärning görs när kronan har byggts upp på ett stabilt sätt. Under ingreppet tas sjuka, döende och döda grenar bort. Själva stommen på trädet ska inte röras längre fram i trädets liv, förutsatt att den har byggts upp rätt från början.

Beskärning av träd kan vara klurigt. Som tur är kan du lämna över denna uppgift i din villaträdgård till ett proffs. Då kan du känna dig trygg med att det sker ordentligt och korrekt. Fel beskärning kan i värsta fall leda till att trädet dör.

Du är välkommen att kontakta oss på Trädfällning24 via formuläret. Vi kommer gärna ut kostnadsfritt för att titta på trädet också.