Trädvårdsplan – Innan faran upptäcks

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Trädvårdsplan – Innan faran upptäcks

Många gånger är det inte möjligt att bara lämna träd ifred, speciellt inte om man har ett helt bestånd att ta hand om. Åtgärder är inget som bör göras i sista minuten eftersom det kan vara för sent då. Helst av allt bör en trädvårdsplan upprättas för att utföra åtgärder som gynnar träden.

Trädvårdsplan är en slags skötselplan som säkerställer ett friskt, säkert och vackert trädbestånd. I den beskrivs åtgärderna för flera år framåt i tiden. Det kan till och med vara ett krav från myndigheter och försäkringsbolag att ha en aktuell trädvårdsplan tillhanda. En stor fördel är att trädvårdsplanen är ett bra dokument för budgetberedningen så att man vet vad som kommer dyka upp i kostnader. Det är viktigt att tänka på att en trädvårdsplan är en färskvara som behöver uppdateras vart 5:e-10:e år.

En trädvårdsplan kan upprättas för olika typer av grönområden: parker, trädgårdar och även kyrkogårdar.

Det är viktigt att ha en trädvårdsplan som underlag för att skapa en långsiktig och hållbar skötsel av trädbeståndet så som beskärning, fällning, stubbfräsning och nyplantering. Det bidrar både till en säkrare och vackrare miljö. Med planen kan du dessutom lista ut vilka träd som utgör en risk så att du kan undvika framtida olyckor.

 

Innehåll i en trädvårdsplan

Åtgärder är inte det enda trädvårdsplanen är bra för att hålla reda på, den kan även vara en bra grund vid eventuella ansökningar om tillstånd. Att komplettera en trädvårdsplan i efterhand är både dyrt och krångligt så tänkt på det när du väl har påbörjat processen. Därför har vi samlat några viktiga faktorer som bör vara med i planen:

  • En karta med placering och trädslag av de olika trädenforest-272595_1920
  • En beskrivning av de olika träden: trädets individuella nummer, art, trädets vitalitet, risk för personskada, när och hur ofta träden ska inspekteras och riskbedömas igen
  • Det är en fördel om den innehåller parametrar som diameter, höjd, hålighet, tidigare skötsel osv
  • Kulturhistoriska värden och naturvärden och vad som bör göras för att behålla dessa
  • Hur de träd som tas bort ska ersättas
  • Prioritering av åtgärder, tidsplan för åtgärder och en grov kostnadsberäkning för planerade åtgärder

 

Vem utför åtgärderna i en trädvårdsplan? 

Åtgärderna i en trädvårdsplan ska helst av allt utföras av en kunnig arborist med certifiering och utbildning. Det är arboristerna som är experter på träd och vet hur åtgärderna ska utföras med så hög kvalitet som möjligt. De är även medvetna om det finns lagar eller regler som styr exempelvis fällningen. Flera arter som lever på och i träd är fridlysta, om en sådan art finns i trädet är det viktigt att kontakta rätt myndighet för råd om vilka åtgärder man ska utföra. Men allt detta är en arborist medveten om.

Om du behöver komma i kontakt med en arborist kan du vända dig till oss på Trädfällning24. Vi kommer gärna ut för att titta på dina träd och diskutera vilka åtgärder som behöver göras. Därefter får du en offert med pris för uppdraget.