Bästa möjliga trädservice

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Bästa möjliga trädservice

Om du står mellan valet och kvalet om du ska fälla ditt träd så kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder högsta möjliga kvalitet på vår trädservice och har flera anledningar till varför du bör kontakta oss. Men först kan vi gå igenom lite kort kring trädfällning och vad det innebär.

Trädfällning är något som alltid bör lämnas över till professionella trädfällare eller arborister. Det finns många risker och faror förenade med trädfällning och utan kännedom om dessa kan det leda till katastrof. Träd kan väga flera hundra ton och skulle de falla fel kan de helt enkelt orsaka stora skador. Vi som arbetar med trädservice är däremot utbildade och har erfarenhet inom olika sorters trädfällningsmetoder.

Att fälla ett träd kan göras på olika sätt, men det måste ske enligt trädets förutsättningar. Först när man avgjort vilken metod som är bäst att använda kan fällningen påbörjas.

Träd kan antingen fällas i bitar eller direkt på marken. Det är kostnadseffektivt att fälla träd från marken men det är inte alltid en möjlighet. I många fall måste träd fällas med en metod som tillåter hög precision: sektionsfällning. Det kan antingen ske manuellt genom att en arborist klättrar i trädet, eller så kan det utföras med hjälp av lastbil eller skylift.

 

Trädservice med kostnadsfria bedömningar

På Trädfällning24 utför vi olika slags trädservice. Två populära tjänster är däremot trädfällning och beskärning. Tvekar du inför att kontakta oss vill vi gärna göra vad vi kan för att du ska våga ta steget. Därför erbjuder vi oss att komma ut för att titta på uppdraget och göra en bedömning över trädet eller träden, helt kostnadsfritt så klart.

När vi utför våra bedömningar så tittar vi på trädet och försöker avgöra hurtree-2326630_1920 uppdraget ska utföras på bästa möjliga sätt. Vi tittar bland annat på:

  • Trädets storlek: Höjd, omkrets och tyngd
  • Trädets placering: Står det nära hus eller elledningar?
  • Risker: Vilka risker kommer finnas med fällningen och hur kan de minimeras?
  • Svårigheter: Hur svårt kommer det bli att fälla trädet?

Det finns alltså en hel del som spelar roll vid trädservice. Efter bedömningen får du alltid en kostnadsfri offert. Men du behöver inte oroa dig, det är helt upp till dig om du vill acceptera den eller inte.

 

Fler anledningar att anlita trädservice

Att vi kommer ut kostnadsfritt för att titta på trädet är inte den enda anledningen till att du borde kontakta oss. Du vet väl att du har rätt till rutavdrag vid viss trädservice? Både beskärning och fällning ger dig rätt till det så kallade rutavdraget.

När du nyttjar rutavdraget så innebär det att du får 50% avdrag på arbetskostnaden vilket sänker priset rejält. Du behöver däremot inte tänka på det själv utan det är något vi på Trädfällning24 ordnar med. Vi ser till att du får ditt avdrag och håller koll på vilka regler som gäller. Beroende på hur gammal du är kan du antingen dra rut för upp till 25 000 eller 50 000 kronro per år.