Trädfällningstips för amatörer

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Trädfällningstips för amatörer

Trädfällningstips-för-amatörerVi tycker att det är på tiden att ge de många privatpersoner som är intresserade av att ta sig an trädfällning på egen hand (och risk) en kort handledning. Tar man sig an mindre träd så kan denna vägledning vara värdefull medan större träd kräver expertis genom avancerad trädfällning .

  • Första tipset, vänd dig till ett proffs. Om du ändå gör bedömningen att du kan klara uppgiften själv så bör du se till att det kan ske utan risk för skada på person eller egendom. Börja med att kontrollera trädets status, om det verkar murket och om det finns risk för nerfallande grenar. Ett murket eller skadat träd kan falla lite hur som helst beroende på brytmånen (gångjärnet) är försvagad.
  • Bedöm sedan om trädet kan fällas utan fara för omgivningen eller om det riskerar att fastna i andra träd. Som ovan trädfällare bör du försöka fälla trädet i dess naturliga fallriktning, d v s åt det håll det lutar om det lutar. Bedöm även grenarnas tyngd och läge, samt undvik att fälla om det blåser från fel håll.
  • För din egen skull se till att du kan sätta dig i säkerhet när trädet faller, gärna då genom att snabbt avlägsna dig snett bakåt från trädet. Du skall ha kontrollerat att det inte finns några hinder i vägen.
  • Trädfällningstips-för-amatörer2När detta är klart så är det dags för själva fällningen. Här tas endast den vanligaste metoden med riktskär och enkelt fällskär upp. Övriga tekniker lär man sig lämpligast genom att gå på kurs. Riktskär kallas de insågningar på trädets sida åt det håll man vill det skall falla. Börja med att såga det övre skäret vilket bör ha en vinkel på minst 70 grader. Normalt faller trädet vinkelrätt mot skäret. Till hjälp vid syftningen av fallriktning har många sågar streckmarkeringar. Det undre riktskäret sågas vågrätt tills det möter det övre och den trekantiga klossen lossnar. Längden på brytmånen, d v s det som ska bli gångjärn när fällskäret görs bör vara minst 80% av stammens diameter c: 1.5 meter från marken. Vanlig bredd på brytmånen är 2-3 cm och den bör ha samma bredd hela vägen. När fällskäret, som bör vara vågrätt och gå mot undre riktskäret eller något över detta, är rätt sågat och brytmånen är lagom bör trädet falla i den önskade riktningen. Ibland kan det behövas ett lätt tryck för att påbörja fallet. Om det inte räcker kan man använda en eller två kilar som bankas in i fällskäret. För bred brytmån innebär att trädet inte faller lika lätt och inte lika kontrollerat som vi mindre brytmån. Om brytmånen är för smal eller om man råkat såga igenom kan trädet falla hur det vill och man gör bäst i att snarast avlägsna sig från platsen och söka skydd.
  • Trädfällningstips-för-amatörer3En vanlig och tämligen säker metod för att styra fällriktningen är att fästa en lina en bra bit upp i trädet och göra fast den andra änden i t ex ett träd på lagom avstånd från fällträdet. Om inte annat så förhindrar detta att trädet faller åt fel håll. En medhjälpare kan dra i det spända repet för att påskynda fallet. För att fälla träd behövs en motorsåg och oljeblandad bensin som lämpligen köps färdigblandad i fackhandeln samt kedjeolja. Alternativt kan man använda en stark elkedjesåg som ansluts till elnätet med skarvsladd. De nya batteridrivna elsågarna är ett bra alternativ för något mindre uppdrag, men även elsågarna kräver kedjeolja. Kilar av plast eller liknande som inte förstör kedjan samt handslägga eller mindre yxa behövs för att slå in kilarna. Ett långt, starkt rep samt stege för att vid behov komma upp i trädet.
  • För den personliga säkerheten rekommenderas speciella “sågarbyxor” som skyddar benen, arbetsjacka i varselfärg, gärna speciella “sågarkängor” med förstärkt tåparti, hjälm med hörselkåpor samt bra handskar.

Trädfällningstips-för-amatörer4Om det är fråga om flera träd som skall fällas blir det kanske billigare att anlita en professionell trädfällare med motorsågskörkort och bredare erfarenhet. Tänk noga efter innan du går vidare när det gäller att “fälla ett träd som amatör”. Lycka till!