Trädfällning Sollentuna pris

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Trädfällning Sollentuna pris

Även om träd är fantastiska så kan de tyvärr orsaka stora problem ibland. Vid stormar riskerar de att falla och skada hus eller annan egendom, de kan drabbas av diverse sjukdomar och svampangrepp. Då finns det inget annat val än att fälla trädet. Att ha det kvar hade varit en fara för både människor och egendom.

Trädfällning bör alltid utföras av professionella arborister eller trädfällare. Det är inte bara ett riskfyllt och svårt jobb utan det kräver även enorma kunskaper. Inget träd är den andre lik och ingen träds situation är likadan heller. Därför krävs det olika fällningstekniker så att trädet fälls så optimalt som möjligt.trunk-2728463_1920

På Trädfällning24 har vi arbetat i många år med både fällning och beskärning. Vi arbetar i hela Sverige men får in väldigt många uppdrag i Sollentuna. Trädfällning i Sollentuna ökar bara i popularitet men det alla vill veta innan de anlitar en trädfällare är självklart priset. Vad har trädfällning i Sollentuna för pris?

Fördelen med att kontakta oss på Trädfällning24 är att vi alltid kommer ut på ett kostnadsfritt möte för att titta på uppdraget. Väl på plats kan vi titta på alla faktorer som påverkar priset och avgöra hur trädet kan fällas på bästa sätt. Vi tittar bland annat på trädets placering, dess höjd, omkrets, tyngd samt hur riskfyllt och svårt det är att fälla trädet.

 

Fällningstekniker påverkar priset för trädfällning i Sollentuna

Eftersom det finns olika tekniker för att fälla träd så innebär det att trädfällning i Sollentuna har pris som skiljer sig åt. Om du har två träd som måste fällas så kan dessa träd skilja sig i pris beroende på storlek och hur de måste fällas. Är det två helt olika träd är det självklart att det även blir två helt olika priser.

Trädfällning i Sollentuna har pris som skiljer sig åt, men det finns ett enkelt sätt att tänka på: ju svårare det är att fälla trädet desto högre kan du förvänta dig att kostnaden är. Om trädet är svårt att fälla innebär det ofta att vi som trädfällare måste utsätta oss för större risker.

Den största risken vi kan utsätta oss för är när vi klättrar i trädet för att fälla det bit för bit. Till skillnad från fällning som sker från marken kräver detta högre koncentration och precision. Det är däremot en vanlig fällningteknik eftersom den tillåter trädfällning där trädet står i ett trångt utrymme, exempelvis nära ett hus.

När vi klättrar i ett träd för att fälla det så ställer det höga krav på oss. Vi måste kunna klättra samtidigt som vi hanterar en motorsåg. Sen kan vi antingen vinscha ner bitarna eller släppa ner dem beroende på vad du som kund önskar.

Innan vi utför trädfällning i Sollentuna för ett pris så blir du alltid förberedd på kostnaden. Du får en så kallad offert där alla kostnader för trädfällningen står beskrivna. Det är dessutom ditt val om du vill acceptera offerten eller inte.