Träd – det värdefullaste vi har

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Träd – det värdefullaste vi har

Har du någonsin funderat över trädens funktion i världen? De gör att du kan plocka saftig frukt i din egen trädgård, erbjuder skugga under varma dagar och bidrar till en grönare vardag i storstäder. Men allt detta är bara saker som vi redan vet om. Eken spelar exempelvis stor roll eftersom omkring 1500 arter mer eller mindre är beroende av den för sin överlevnad. Vi människor är mer eller mindre också beroende av träd för vår överlevnad.

Det är högst troligt att om träd inte hade funnits så hade mänskligt liv inte kunnat vara möjligt på jorden. Forskare tror att träd är den största enskilda källan till att vi kan andas syre. För att inte tala om hur viktig källa de är till mat och medicin. Träd besitter många medicinska egenskaper. Vissa av de aktiva ingredienserna i hostmedicin, laxermedel, smärtstillande, lugnande medel och andra vanliga läkemedel kommer faktiskt från växter. Till och med några av de mest sofistikerade syntetiska läkemedel är inspirerade av naturliga ämnen som producerats av träd.

 

Alla träd bär på historia

Ett träd har lång livstid och kan vara en levande minnesplats i flera tusen år. Planterar du ett träd idag kommer flera generationer ha glädje av den och den har stor betydelse för framtiden.

En del träd är mer värdefulla än andra. De behöver inte allnatalie-thornley-148086-unsplashtid vara vackrare eller friskare men de har alltid en historia att berätta. Ofta är värdefulla träd grova, gamla, knotiga, ihåliga, hamlade eller döende. De kan vara knutna till en gårds historia eller till ett barns lekar. De kan även vara knutna till en mångfald av arter.

Hur träden sköts har stor påverkan på samhället. Friska, fina träd är tecken på en välvårdad miljö och ett väl fungerande samhälle. Som tur är finns det experter som vet hur träd ska skötas för att de ska må så bra som möjligt.

 

Arborister – trädens vårdare

Det krävs en expert för att ett träd ska utvecklas åt rätt håll och må bra. Dessa experter kallas för arborister. Ibland kallas de även trädkirurger på grund av deras expertis. De är proffs på att bedöma tillstånd hos träd och ge råd i hur de ska skötas på bästa sätt.

En arborist ska du kontakta:

  • Vid beskärning
  • När trädet verkar sjukt
  • Vid trädfällning
  • Vid plantering av nya träd
  • När och om träd ska befruktas

Huvudsakligen arbetar en arborist med att beskära och avverka träd, men de kan även arbeta med plantering och rådgivning. Deras mål är att träden ska vara säkra, vackra, problemfria och leva länge.

På Trädfällning24 är vi arborister som arbetar med allt från beskärning till fällning. När du har ett träd som är sjukt, dött eller skadat kan du därför kontakta oss så löser vi det. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret så kommer vi ut kostnadsfritt och tittar på trädet. Därefter får du en offert med pris för uppdraget. Kom ihåg att alltid låta ett proffs sköta fällningar och beskärningar, för trädets bästa!