Ta bort träd på säkert sätt

 1. Trädfällning24
 2. Nyheter
 3. Ta bort träd på säkert sätt

Att ta bort träd från trädgården är inget man bestämmer sig för att göra på en sekund. En del träd är till och med skyddade och får inte lov att fällas, även om det är din tomt de står på. Tänk dig för noggrant innan du bestämmer dig för att ta bort träd.

Ett träd kan tas bort av flera olika anledningar. Ibland är det tvunget eftersom den har blivit angripen av sjukdomar eller för att den har dött. Vissa vill däremot ta bort träd på grund av bekväma skäl. Trädet kanske släpper en massa kvistar och löv som måste städas upp hela tiden, eller så skuggar den altanen. Om du funderar på att ta bort ett träd på grpeng-chen-407915-unsplashund av de senare nämnda anledningarna bör du fundera både två och tre gånger innan du fattar ett beslut.

En del villaägare stirrar sig blinda på sjöutsikt och kvällssol utan att tänka på att träd faktiskt fyller en rad funktioner. Ett träd påverkar exempelvis tomtens dränering, stabiliteten för andra träd, fågelliv och inte minst temperatur samt vindhastighet. Trädet kan sänka vindhastigheten som i sin tur minskar huset uppvärmningskostnader.

Om du ändå är fast besluten om att ta bort ett träd på tomten finns det en del saker du måste ha i åtanke. Det viktigaste av allt är att kontakta ett proffs som kan ta hand om fällningen. Att ta bort träd är något som alltid ska lämnas över till experter med erfarenhet, kunskap, utbildning och kompetens.

Vi på Trädfällning24 är alltid redo att ta bort träd. Om du kontaktar oss via formuläret med en beskrivning över ditt ärende så kommer vi ut och tittar på trädet/träden, kostnadsfritt så klart! Efter mötet får du en offert med pris för uppdraget och det är helt upp till dig om du vill acceptera den eller inte.

 

Detta gäller när du vill ta bort träd

Att ta bort träd kan inte alltid göras hur som helst. Här är en del riktlinjer och faktorer du bör kontrollera:

 • Även om du äger tomten som trädet står på kan det finnas restriktioner i detaljplanen, kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera hur det ser ut
 • För att fälla träd på den egna tomten krävs generellt inget marklov. Men i detaljplan och områdesbestämmelser får kommunen besluta att marklov krävs för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
 • Vissa träd som inte får tas bort är markerade i detaljplanen, eller så finns det generella bestämmelser
 • Det finns ofta särskilda regler för tomter som omfattas av strandskyddet
 • Om du bestämmer dig för att fälla trädet utan kommunens godkännande kan du bli betalskyldig eller skyldig att plantera ett nytt träd
 • Skulle du fälla grannens träd olovligt kan brottsrubriceringen bli grov skadegörelse och straffet upp till fyra års fängelse
 • Om det sträcker sig grenar och rötter in på din tomt så har du rätt att ta bort dessa
 • Träd kan fällas på olika sätt och det är viktigt att experten kan avgöra vilken som är bäst för just ditt träd