Svensk trädvård – Annorlunda?

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Svensk trädvård – Annorlunda?

Det finns en massa olika sätt att vårda träd på, men frågan är om det ser likadant ut överallt? Svensk trädvård skiljer sig faktiskt inte från andra länder utan det används samma metoder för att vårda träd, oavsett var i världen man befinner sig. Många arborister i Sverige utbildar sig däremot utomlands och har ofta erfarenhet från trädvård i Europa och USA.

De som arbetar med svensk trädvård kallas alltså arborister. De är experter på träd och ser till att vårda dem så att de lever länge, är vackra och problemfria. Ofta arbetar de i städer, tätorter, trädgårdar eller andra bebyggda miljöer. Du har antagligen sett en arborist någon gång, högt uppe i trädkronorna när de är upptagna med att ta hand om träden. Beroende på kompetensnivå kan de även kallas för trädvårdare.

Vi på Trädfällning24 arbetar med svensk trädvård och är utbildade arborister med all kompetens som behövs. När du har ett träd som behöver vård kan du kontakta oss så ser vi till att göra det vi kan för att hjälpa. Du behöver bara fylla i formuläret så kommer vi ut kostnadsfritt för att titta på trädet. Därefter får du en offert med pris.

 

Vad ingår i svensk trädvård?

Allt arbete som görs för att underhålla, plantera eller kontrollera träd kallas för trädvård. De måste hålla sig friska och vara säkra för omgivningen vilket gör det viktigt med ordentlig trädvård. Trädvård kan även gälla studier om hur träd växer och reaktioner på till exempel miljö och odlingsmetoder. Mest energi spenderas på träd i trädgårdar, parker eller i urbana områden där träd planteras för behaglighet.

Svensk trädvård är alltså allt som rör träd och hur man tar hand om dem. Men vi som arbetar med träd har vissa arbetsuppgifter som är vanligare än andra.

 

Beskärning

Det här kan vara en av de populäraste tjänsterna inom svensk trädvård stradbeskarning-stockholmom kunder vill ha hjälp med. Ofta är det inte för att de själva inte orkar eller vill, utan för att de inte kan eller har gjort fel under tidigare beskärningar. Det är viktigt att göra rätt under beskärningar eftersom fel hantering kan leda till att trädet dör eller skadas på annat sätt.

Vid beskärning tar vi noggrann hänsyn till trädsortens behov: när den ska beskäras, hur den ska beskäras och hur mycket den tål att beskäras. Vi kan klättra i stora träd för att även komma åt de svåraste grenarna.

 

Trädfällning

När inte ens svensk trädvård kan hjälpa trädets hälsa så är det dags att fälla det. Det behöver däremot inte alltid handla om trädets hälsa utan av estetiska skäl eller bekvämlighetsskäl. Det kanske tar alldeles för mycket tid att underhålla det.

Trädfällning kan göras med hjälp av olika metoder. Eftersom alla träd är unika är det därför viktigt att välja rätt fällningsteknik. Det vanligaste är att trädet fälls direkt på marken eller i bitar när arboristen klättrar i det. Båda dessa metoder är kostnadseffektiva och kräver inga tunga fordon.