Slyröjare – en effektiv metod

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Slyröjare – en effektiv metod

Det finns flera goda anledningar till att röja sly. Alla gör det av olika anledningar men det kan vara för att man vill ha bättre utsikt om man har sjötomt. Eller så röjer man för att de träd och växter man vill ha kvar ska få mer näring och växa bättre. Precis som ogräs har sly en tendens att nästan ta all näring så att de växter du faktiskt vill ha kvar inte växer lika bra. Har man skog är det otroligt viktigt att hålla slyn borta för att få en fint växande skog. Dessutom får man bort råttor och andre skadedjur från marken.

Men är man inte van vid att arbeta i skog så ska man inte heller ge sig på slyröjningen. Det är ett tungt jobb även för en professionell skogsarbetare. Arbetet underlättas däremot enormt med en så kallad slyröjare som är anpassad för att röja sly. Innan vi förklarar hur arbetet går till och vad man ska tänka på kan vi däremot förklara vad sly är för något.

 

Kort om sly

Vi har redan förklarat kort varför sly bör röjas, men först och främst behöver man veta vad sly är för att förstå problematiken. Sly är helt enkelt bestånd av tätt växande ungträd. Vanligen består sly av lövträd, exempelvis björk, och skapar besvärande konkurrens mot planerad föryngring.

 

Så utförs slyröjning

Att röja sly kan göras manuellt eller maskinellt. Manuell slyröjning är däremot slitsamt och tar längre tid än med en slyröjare. Det beror helt enkelt på hur stort område som ska röjas och hur växtligheten är. Att slyröja större ytor med mer grövre sly är svårt att hantera manuellt och då är det en fördel att ha en slyröjare.road-21205_1920

Slyröjning kan även utföras med en vanlig röjsåg om man inte kommer åt mer slyröjaren. I villaträdgårdar finns till exempel inte alltid plats och det kan vara trångt mellan husen. Men vi på Trädfällning24 fixar så att ditt uppdrag blir utfört med så hög kvalitet som möjligt.

Vad det kostar att få hjälp med slyröjningen beror på ett antal faktorer. Exempelvis hur det ser ut och hur stort område det är som ska rensas upp. Det spelar även roll om uppdraget ska utföras med slyröjare eller vanlig röjsåg. För att komma fram till ett korrekt pris kommer vi gärna ut kostnadsfritt för att titta på uppdraget. Efter mötet får du en offert med pris som du kan ta ställning till.

 

Rätt tidpunkt för slyröjning 

Även om slyröjning görs med en slyröjare och professionell skogsarbetare så bör det göras under rätt period på året. Vissa bestånd mår bäst av att röjas vid särskilda tidpunkter på året. Har du ett bestånd som till mestadels består av lövträd är den bästa tidpunkten i samband med att löven slår ut. Då kan man se vaf som ska lämnas och risken för nya stubbskott i lövstubbarna minskar. Undvik att röja tallungskogar med skorpbark under våren och hösten.