Skogshuggare fäller timmer

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Skogshuggare fäller timmer

Det finns många olika yrkespersoner som har skogen som arbetsplats. En av dessa är skogshuggare som arbetar med att fälla timmer, såga av kvistar och aptera timmer inför utförsel från skogen.

Det finns en lång historia kring skogshuggare men arbetsmetoderna har förändrats sedan dess. De tidigare skogshuggarna hade endast yxor som verktyg för att fälla träd, innan timmersvansen dök upp. Timmersvans är en grovtandad handsåg som finns både för en och två personer. Till klenare timmer och massaved har bågsåg använts.

Det var först under slutet av 1940-talet som de första motorsågarna kom och skogsbrukets mekanisering påbörjades. Runt 1960 hade motorsågen i princip helt ersatt handredskapen och dominerade avverkningsarbetet fram till 1980-talet, då avverkningsmaskiner mer och mer började ersätta de manuella huggarna. På grund av mekaniseringen ställdes nya krav som ledde till att man i slutet av 1950-talet startade utbildning till skogshuggare vid skogsbruksskola.

 

Skogshuggare idag

Idag är det möjligt att utbilda sig till skogshuggare eller skogsmaskinsförare inom naturbruksprogrammet med inriktning skog som är en treårig utbildning. Dessutom finns det även kortare KY-utbildningar.

Det krävs en god utbildning och en uppövad erfarenhet för att arbeta som skogshuggare idag. Utöver att vara kunniga i maskiner måste skogshuggare ha ett gott säkerhetstänkande och omdöme för att minimera risken för olyckor. På grund av de senaste årens miljö- och naturmedvetenhet har även kraven på skogshuggare ökat. Utöver utforslandet av timmer ska skogshuggaren driva naturvård och värna om miljön i skogen. Särskilt den biologiska mångfalden.

Huvudsakligen arbetar dagens skogshuggare med skogsmaskiner, skördare för fällning och skotare för utkörning av timmer samt massaved. Men man arbetar även manuellt fortfarande som skogshuggare med hjälp av motorsåg samt röjsåg och även återplantering sker med manuellt arbete.

 

Skördare

Det här är en av maskinerna som är viktiga för skogshuggare i deras arbete. Den används för att fälla, kvista och aptera träd till stockar. I stort sett har den ersatt motormanuell avverkning med motorsåg i både slutavverkning och gallring.

 

Skotare

MiniskotareDet här är ett transportmedel skogshuggare använder i terräng eller skogen. Den transporterar rundvirke, stubbar, träddelar och grot från avverkningsplatsen. Fordonet är speciellt anpassat för att köra i väglös terräng till en uppsamlingsplats som är åtkomlig för en timmerlastbil eller lastbil för att lyfta upp lasten från markplan till lastutrymmet. Ofta är upplagsplatsen en vägren till en skogsväg där virket lastas av i olika travar.

 

Motorsåg/Röjsåg

En röjsåg är en typ av motorsåg som har en roterande sågklinga på ett riggrör istället för en sågkedja på ett sågsvärd. Sågen bärs i en särskild sele och används främst vid röjning av sly i skogsbruket.

 

Ta kontakt med en skogshuggare

En skogshuggare tar du kontakt med när du behöver hjälp med din skog, oavsett om det gäller röjning eller slutavverkning. Du kan alltid skriva till oss på Trädfällning24 som har lång erfarenhet i branschen. Genom att fylla i formuläret med information kring ditt uppdrag får du sedan en kostnadsfri offert. Det är ditt val om du vill acceptera offerten eller inte.