Dags för skogsgallring?

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Dags för skogsgallring?

Det finns en rad olika åtgärder som görs i skogen regelbundet. En av dessa är skogsgallring. Utan skogsgallring ökar risken för självgallring som drabbar slutna skogsbestånd med för små förband. Undertryckta träd får för lite ljus, dör och faller omkull. Men genom skogsgallring är det möjligt att hålla självgallringen på en låg nivå. För skogsägaren innebär självgallring en reell förlust av virke som ruttnar bort.

Men skogsgallring måste ske i rätt tid och på rätt sätt för ett lyckat resultat. Skogen utvecklas bättre för framtiden och blir fortare färdig för slutavverkning. Samtidigt får man tidigt tillbaka pengar som man investerat i föryngring och röjning.

 

Detta innebär skogsgallring

Att gallra innebär att vissa träd avverkas i ett bestånd medan majoriteten får stå kvar. Det är generellt samma som röjning men skillnaden är att träden i beståndet vuxit till en sådan dimension att gagnvirke kan tillvaratas.trunks-2517238_1920

Syftet med skogsgallring är att överföra tillväxten till ett mindre antal träd för att öka andelen gagnvirke. Träd av dålig kvalitet tas bort för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Det är vanligt att gallra två eller tre gånger under en omloppstid.

Vid skogsgallring får beståndet dessutom ökad motståndskraft mot olika sorters skador. Beroende på vilken inriktning du har för din produktion samt utifrån växtplatsens förutsättningar går det att reglera blandningen av trädslag.

Normalt ger skogsgallring ett ekonomiskt överskott. Undantaget är däremot förstagallringar i dåligt röjda bestånd. Nästan all skogsgallring görs med gallringsskördare där föraren från maskinen väljer vilka träd som ska avverkas respektive lämnas.

 

Då är det dags för skogsgallring

Det är viktigt att gallra i rätt i yngre skog. Om du väntar för länge med den första gallringen kan träden ha växt sig långa och klena. Då ökar risken för snö- och stormskador. I äldre skog ska det normalt inte gallras alls.

För att avgöra när det är dags för skogsgallring finns det flera olika sätt:

  • I de flesta skogsbruksplaner anges vilka bestånd du bör gallra de närmaste åren och när
  • En gallringsmall och mätningar i beståndet visar när det blivit så tätt att det är dags för skogsgallring
  • Det bör gallras om trädkronorna brett ut sig så att de tar i varandra
  • Om den gröna delen av trädkronorna blivit alltför ”upphissade” på grund av trängsel är det hög tid för skogsgallring. Grönkronorna bör vara minst hälften av trädlängden i tall och lövträd och minst två tredjedelar hos gran

Det finns flera olika gallringsmetoder: låggallring, likformig gallring och höggallring. Alla gallringsmetoder har däremot en sak gemensamt, att i första hand avverka skadade träd.

Skogsgallring är inget som kan göras på en dag och ofta krävs det flera personer. Därför väljer många skogsägare att vända sig till ett proffs som har all kunskap och erfarenhet som behövs. Du kan alltid kontakta oss på Trädfällning24 så ser vi till att du får det resultat du önskar. Bara fyll i formuläret med en beskrivning över ditt ärende så kontaktar vi dig med en kostnadsfri offert.