Skogsförvaltning med god avkastning

 1. Trädfällning24
 2. Nyheter
 3. Skogsförvaltning med god avkastning

Även om det är en stor investering och möjlighet att äga skog så finns det inte alltid tid eller möjlighet att sköta den själv. Det är sällan skogsägare bara har skogen som sysselsättning och då blir det svårt att hinna med. Men oavsett hur mycket tid skogsägaren har måste fastigheten skötas, då är det tur att skogsförvaltning finns.

Med skogsförvaltning kan du som skogsägare få hjälp utifrån dina önskemål och krav, samt ställa dessa i relation till din skogsbruksplan och de biologiska förutsättningar som din skog har.  Genom att kontakta oss på Trädfällning24 sparar du tid och får samtidigt ett långsiktigt skogsbruk med god avkastning. Fyll i formuläret med uppgifter kring uppdraget så kontaktar vi dig med en kostnadsfri offert.

Skogsförvaltningens uppgift är att förvalta koncernens skogsinnehav genom att bedriva ett långsiktigt skogsbruk med god avkastning. Vårt mål är att öka värdet på dina skogstillgångar genom ansvarsfull skogsskötsel med löpande återbeskogning efter avverkning, röjning och gallring men även uppnå en jämn och uthållig avverkningstakt.

 

Skogsförvaltning med rätt kompetens

Den som sköter skogsförvaltning är ofta en skogsförvaltare, även om benämningen sällan används som yrkestitel.

En skog kan skötas på olika sätt, exempelvis avverkning och återbeskogning. Som skogsförvaltare är man därför ansvarig för att planera och genomföra skogsvård, avverkning, skogsskötsel, vägbyggnad och vägunderhåll inom ett skogsområde. Dessutom har förvaltaren ett övergripande ansvar för ekonomin och för miljö- samt naturvård.

Detta är vanliga arbetsuppgifter för någon som arbetar med skogsförvaltning:

 • Utveckla strategier för skogsbiologisk mångfaldautumn-landscape-2901469_1920
 • Hålla samman och leda olika projekt
 • Handlägga, informera och avrapportera om vad som bedrivs inom skogsnäringen
 • Kvalitetssäkring och utredningsarbete
 • Redovisning och revision av olika skogsprojekt
 • Övergripande ekonomiskt ansvar
 • Personalansvar

Det är dina mål som skogsägare som styr hur skogsförvaltningen läggs upp. Ditt skogsägande är full av avvägningar. Dina behov som finns idag måste vägas mot det du vill i framtiden. Ditt intresse för en vacker eller naturvärdesrik skog måste vägas mot dina ekonomiska intressen. Ditt behov av jämn inkomst eller finansieringskapital måste vägas mot bästa totala avkastning.

Allt detta får du hjälp med i din skogsförvaltning. En skogsförvaltare hjälper dig helt enkelt att nå dit du vill.

Inom skogsbruket jämställs produktionen och naturvården i den nya skogsvårdslagstiftningen. En stor del av skogsförvaltning utgörs därför av naturvård och ekologiska frågor. Det kan exempelvis innebära att ta ställning till vilka områden som på grund av känsliga djur- och växtarter bör skyddas och undantas från avverkning.

 

Fördelar med skogsförvaltning

 • Ett ägande utan bekymmer
 • Kontroll över din egen situation
 • Planering för framtiden
 • Skogen vägs samman med andra verksamheter
 • Fastighetens alla värden utvecklas
 • Du får ut bästa möjliga av ditt skogsägande
 • Bästa basen för ökad avkastning
 • Det är du som bestämmer
 • Möjlighet att få hjälp med helheten – skogen, ekonomin och fastigheten

Det lönar sig alltså att få hjälp med skogsförvaltning av ett proffs. Du sparar dessutom tid och slipper oroa dig över hur skogen utvecklas eftersom den får bästa möjliga förutsättningar. Ta kontakt med oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig.