Skogsbruksplan – så hjälper den dig

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Skogsbruksplan – så hjälper den dig

Det finns ingen lag som säger att det är tvunget att ha en skogsbruksplan som skogsägare. Fram till 1993 blev lagen som krävde en skogsbruksplan eller förteckning reviderad men en plan är alltid bra att ha. Det är bland annat ett viktigt instrument för att planera insatserna i din skog. Den är även lika bra för att planera din skogsekonomi.

En misskött skog tappar i värde medan en välskött istället ökar. För att skogen ska öka i värde är det en fördel att ha en handlingsplan för den närmsta tiden. Det är exakt här skogsbruksplanen träder in i bilden. Det är en sammanställning av din skogsfastighet. Vilka åtgärder behöver utföras över tid? Vilken ordning ska de utföras? Dessa frågor är bara några som blir besvarade i en skogsbruksplan. Många skogsägare ser den som en mycket god investering eftersom den, med rätt användning, betalar sig själv många gånger om.

Även om det finns en mängd fördelar med att ha en skogsbruksplan så är det många skogsägare som fortfarande saknar en. De argumenterar för att det är dyrt och onödigt men utan en plan finns det en risk att du inte gör de åtgärder som skogen mår bra av.

 

En skogsbruksplan både för dig och skogen

Att ha en skogsbruksplan gynnar både dig och skogen enormt. Det är ett register som beskriver skogen uppdelad i olika avdelningar. Avdelningarna avgränsas utifrån skillnader i trädslag, ålder, markförhållanden, virkesförråd, åtgärder och mycket mer.

Anledningen till att skogen delas in i olika avdelningar är för att beskriva ytor av skogen som kan skötas på lika sätt. Dessa kallas bestånd. Stora skogsbolag har alltid ett sådant beståndsregister som uppdateras hela tiden. Skogsbruksplan är ett mindre forests-sky-foliage-from-the-bottom-of-the-62301beståndsregister för mindre skogsägare och de brukar vara upprättade för en period om 10 år framåt.

Det är få skogsägare som för så noggranna anteckningar att det kan jämföras med en skogsbruksplan. När var senast du röjde ett visst område exempelvis? Har du skrivit ner alla gånger det har gjorts? Med en skogsbruksplan kan du enkelt hålla koll på detta.

Som sagt finns det ingen lag som kräver att du ska ha en skogsbruksplan men däremot finns det bestämmelser i skogsvårdslagen. Exempelvis kring när skogen tidigast får avverkas. När du ska föra en dialog med myndigheter är därför skogsbruksplanen till stort stöd. Dessutom har du ett bättre förhandlingsläge gentemot virkesköpare om du vet exakt vad du har att förhandla med.

 

Att upprätta en skogsbruksplan

För att skapa en skogsbruksplan krävs det kunskap. Det får självklart att göra själv men vet du hur den ska utformas? Det finns en del regler att ta hänsyn till och är du inte påläst är det en fördel att kontakta ett proffs. De allra flesta kontaktar oss på Trädfällning24 för hjälp. Tillsammans kan vi kartlägga beståndet och titta på vilka åtgärder som bör göras. Se till att fylla i formuläret så återkommer vi med mer information och pris för uppdraget.