Rotavdrag trädfällning

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Rotavdrag trädfällning

Reglerna för ROT- och RUT-avdrag har ändrats sedan denna artikel. De nya reglerna går att läsa om här.


ROT är en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och syftar till att beskriva olika sätt att renovera fastigheter och byggnader. Det så kallade rotavdraget innebär att du är berättigad till en skattereduktion på hantverksjobbRotavdrag-bild upp till 100 000 kronor årligen. Privatpersoner som äger en villa eller en bostadsrätt har rätt till ett skatteavdrag med 50 % på belopp som inte överskrider 100 000 kronor när man anlitar en

hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av fastigheten. Skatteavdraget gäller enbart arbetskostnaden. Den som anlitas måste därför ha F-skattesedel och arbetet måste vara betalt innan man söker om skattereduktionen. Vidare måste arbetet uppgå till minst 1000 kr och materialkostnader får ej räknas in.

Den enskilda individen och fritidshus

ROT-avdraget avser alltid den enskilda individen. Om vi antar att man är två delägare till villan eller bostadsrätten är det således möjligt med en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor. Detta förutsätter att arbetskostnaden uppgår till maximala beloppet 200 000 kronor. Även fritidshus räknas in, men under förutsättning att man som privatperson (inte företag) står skriven som ägare till det samt att fritidshuset enligt senaste fastighetstaxeringen är klassat som ett småhus.

 

ROT-avdraget och hushållsnära tjänster kombineras

ROT-avdraget räknas samman med så kallade hushållsnära tjänster, där avdraget går under beteckningen RUT (renhållning, underhåll och tvätt). Detta betyder att den totala skattereduktionen fortfarande sätts till 50 000 kronor per person; oavsett vilken tjänst man väljer att köpa. Det är fritt fram att kombinera båda tjänsteområdena, e.g. köpa in städ- eller tvätthjälp för 30 000 kronor och hjälp med t.ex. häckklippning och målning för 70 000 kronor.

 

Rotavdrag för trädfällning och beskärning

Ofta nämns rotavdrag i samband med trädfällning och beskärning av träd. Men hur ligger det egentligen till? Är trädfällning ett arbete som kan tolkas som en renovering av din fastighet?

Svaret är tyvärr NEJ. Du kan inte använda dig av rotavdraget om du anlitat en trädfällare eller en arborist för att fälla träd eller för att beskära grenar. Du kan heller inte göra avdrag för andra planerings- och anläggningsarbeten som utförs på din tomt eller i din trädgård. Bortforsling och transport av fällda träd ger heller inte rätt till skattereduktion.

Läs gärna mer ingående information om rotavdrag för trädgårdsarbete på Skatteverkets hemsida.

 

Avdrag för enkelt trädgårdsarbete

Sedan den 1 juli 2009 får man skattereduktion på kostnaden för viss annan typ av trädgårdsskötsel. Anlitar du någon som klipper häcken, gräsmattan eller rensar ogräs på din tomt så går det utmärkt att göra avdrag för en sådan tjänst.

Det som gäller för trädgårdsarbetet och som ger dig rätt till skattereduktion är att karaktären på arbetet är normalt återkommande och löpande med syftet hålla din tomt eller trädgård i ett gott skick men det skall inte krävas någon specialistkompetens. Vi kan därför inkludera alla former av enklare trädgårdsarbeten såsom häck- och gräsklippning, ogräsrensning, krattning, ros- och häckklippning samt vattning och gödning.