Röjning i skog

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Röjning i skog

Röjning kanske låter hur komplicerat som helst, men som tur är behöver du inte göra det själv. Så länge du är medveten om grunderna kommer du få en skog som mår bra och utvecklas åt rätt håll.

Röjningen av din skog kan du överlåta till oss på Trädfällning24. Att röja med motordriven röjsåg är aldrig riskfritt och det kräver både utbildning och erfarenhet. Förutom över 10 års erfarenhet av röjning i skog har vi även röjsågskörkort och motorsågskörkort som visar våra kunskaper.

Genom att få hjälp med röjningen sparar du mängder med tid. Som proffsröjare röjer vi ofta dubbelt så snabbt som en ovan skogsägare, om du dessutom bara har helgerna att utnyttja tar röjningen dessutom längre tid. Då är det även risk att röjningsberget växer.

Om du är intresserad av att veta mer kring röjning i skog och hur vi kan hjälpa dig så är det bara att fylla i formuläret. Vi återkommer så snabbt vi kan med en kostnadsfri offert och det är helt upp till dig om du vill acceptera den eller inte. Du har alltså inget att förlora på att kontakta oss.

 

Röjning i en mening

Vid röjning i skog fälls träd som lämnas på marken för att förmultna.

 

Dags för röjning i skog

Det finns olika sätt att avgöra när det är dags för röjning i skog. För det första kan du kolla i din skogsbruksplan. Där finns en bedömning av hur behovet av röjning kommer att se ut i de olika delarna av skogen.wood-1613940_1920

Det händer mycket i en skog, speciellt i en ung skog. Om beståndet är cirka 3-5 meter högt och välslutet så är det dags för en första röjning. Senare röjning (4-5 meter) kan användas vid en andra röjning för sådd och självföryngrad tallskog där man vill undvika älgbete och samtidigt skapa en bra kvistkvalitet.

Du kan särskilt hålla koll på dessa tecken:

I barrträdsplantering

  • Mängden lövträd och deras höjd i förhållande till barrträdens
  • Lövröjning bör ske i tall senast när lövträden nått upp i tallarnas krontak

I naturliga föryngringar och sådder

  • Finns ett behov av plantröjning eller har åtgärden glömts bort?
  • Om plantröjning missats och om medelhöjden är under 3 meter bör en första röjning göras

I alla bestånd 

  • Tänk till om det finns miljövärden eller kulturvärden du vill gynna, eller om du bör ta annan hänsyn vid röjningen

 

Därför krävs röjning i skog

Röjning krävs för att få ett bra ekonomiskt utfall. Att strunta i röjning i skog kommer leda till stora värdeförluster på sikt.  Mycket av grunden för den kommande hänsynen i beståndet läggs vid röjning. Hänsyn vid röjning handlar om att låta bli att röja i speciella miljöer, men också om att ibland röja lite extra.

Träden behöver utrymme för att utvecklas och bli stora samt värdefulla. Röjda bestånd ger ett högre netto vid gallring och slutavverkning. Redan vid den första gallringen kan röjningskostnaden räknas hem. Efter föryngring är röjning i skog den viktigaste skötselåtgärden.