Olovlig trädfällning – Ett stort problem?

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Olovlig trädfällning – Ett stort problem?

Träd är något som otroligt nog kan röra upp en del känslor. Som trädfällare har vi hört de flesta historierna och det är inte helt ovanligt att grannar inte kommer överens, på grund av ett träd. Du kanske själv känner igen det själv. Att grannens träd har grenar som sträcker sig in på din tomt, eller att de har ett stort träd som skapar skugga över er altan? Du är däremot inte den enda som irriterat dig på grannens träd som bara är en olägenhet.

Vissa kan enas och kommer fram till en lösning som funkar för båda parterna. Men för vissa tar det däremot stopp och det går inte att komma överens, vilket är förståeligt. Hur många är villiga att hugga ner ett friskt träd för att det skapar skugga på grannens tomt?

Att grannar inte kommer överens är ofta en bidragande faktor till olovlig trädfällning. En del går så långt att de sågar ner grannens träd, även om de inte får. Men då får man vara beredd på konsekvenserna som handlingen leder till.

Olovlig trädfällning innebär att ett träd tas ner utan tillstånd. Det kan ske på en privatpersons tomt, kommunens tomt eller någon annanstans. Tyvärr förekommer det att personer fäller träd som de inte har tillstånd att fälla, för deras egen vinning. Det är inget stort problem men det förekommer.

 

Skadestånd för olovlig trädfällning

Olovlig trädfällning är straffbart och kan leda till höga summor i skadestånd. Enligt skadeståndslagen ska den som med avsikt eller oaktsamhet vållar en skada på en sak ersätta skadan. Det gäller även när någon tar bort ett träd, buske eller annan växtlighet. Om du fäller ett träd med avsikt på annans mark kan det vara ett brott och det bedömds då som skadegörelse. Då kan markägaren begära skadestånd.tree-surgery-1821157_1920

Det kan bli riktigt dyrt med olovlig trädfällning. Det skadestånd man kan få är ersättning för trädens värde, kostnader för att plantera nya träd och värdeminskning. Ofta beräknas ersättningen med utgångspunkt från vad det kostar att skaffa ett nytt träd inklusive kostnader för att ta bort de delar som finns kvar, samt plantering och återställningen av markområdet. En domstol kan göra en bedömning av vilket belopp som kan vara rimligt.

 

Undvik olovlig trädfällning

För att undvika olovlig trädfällning är det viktigt att ta reda på vad som gäller. Prata med grannen om trädet står på deras tomt och om du ska fälla träd på egen tomt bör du undersöka om det finns detaljplan.

När du väl är säker på att du får ta ner trädet kan du kontakta oss på Trädfällning24. Vi är experter på trädfällning, precis som namnet antyder, och ser till att du får dina önskemål uppfyllda. Fyll i formuläret med en beskrivning kring vad du behöver hjälp med så återkopplar vi så snabbt som möjligt. Vi kommer ut på ett kostnadsfritt möte för att titta på trädet och efter mötet får du en offert med pris.