Marklov för trädfällning?

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Marklov för trädfällning?

Vid trädfällning gäller det inte bara att ta en motorsåg och såga av den i stammen. Det är egentligen ett dåligt exempel som ingen borde försöka sig på eftersom det inte är så trädfällning går till. Det finns flera olika tekniker att välja mellan och den som är rätt för uppdraget bestämmer helt enkelt trädet.

Att ta ett beslut om att fälla träd är inget som görs på en minut. Även om trädet står på din tomt kan det kräva noggranna förberedelser för att garantera att du först och främst får lov att fälla det. Vissa träd är skyddade och får inte tas ner och ibland krävs det även marklov för trädfällning.

Det finns alltså flera saker att ta hänsyn till än att bara bestämma om trädet ska ner eller inte. Dessutom är det en expert som behöver sköta fällningen så att risker minimeras.

 

Vad är marklov?

Ett marklov är ett skriftligt tillstånd som du får av byggnadsnämnden. Det här tillståndet ger dig lov att ändra på marken på olika sätt.

Marklov behöver ansökas om vid olika situationer. Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Det här gäller oavsett om det är du som utför ändringen eller en expert.cutting-wood-2146507_1920

Du kan även behöva marklov för trädfällning om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Det kan vara om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön.

Marklov ansöks om hos byggnadsnämnden i kommunen. Även om du inte behöver marklov för trädfällning har du rätt att få din ansökan prövad. Då kan du exempelvis få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen.

När du väl har fått marklov för trädfällning måste du påbörja åtgärden inom två år och färdigställa den inom fem år, annars upphör den att gälla.

Det krävs normalt inte marklov för trädfällning på egen tomt men kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att det krävs. Det är alltså för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

 

Olika sorters trädfällning

Ett träd kan fällas på olika sätt beroende på vad som funkar bäst. Alla träd kan inte fällas med samma metod vilket innebär att det finns ett antal att välja mellan. Eftersom trädfällning ofta sker i villaområden finns det höga krav på precision. Den bästa metoden för träd som står trångt är därför sektionsfällning. Det innebär att fällningen sker bit för bit av en arborist som klättrar i trädet.

När trädet står fritt kan det istället fällas direkt från marken, även det måste däremot en professionell trädfällare utföra.

Det enda du behöver göra för att komma i kontakt med erfarna och kompetenta trädfällare är att fylla i vårt formulär. Vi ser till att komma ut kostnadsfritt för att titta på trädet och skickar därefter en offert till dig. Vi kan även hjälpa dig undersöka om du behöver marklov för trädfällning.