Lag på motorsågskörkort

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Lag på motorsågskörkort

Det kan kännas som en enkel sak att ta ner ett träd som står illa till på tomten. Trädet har kanske blivit förvuxet så att din trädgård ligger i ständig skugga eller kanske har trädet blivit gammalt och murket så att det börjar bli risk för att grenar ska rasa ner och skada människor eller egendom. Det finns många skäl till att man behöver fälla ett träd, och lika många skäl finns det till att du inte bör göra arbetet själv.

motorsågskurs-i-aktion1Att fälla träd är ett mycket riskfyllt arbete. Saknar man kunskap om hur arbetet bör gå till för att ske på ett säkert sätt ökar riskerna ytterligare. Därför är det viktigt att inte chansa utan anlita en erfaren och professionell yrkesman för att vara säker på att arbetet sker på ett säkert sätt och utan person- eller materialskador som följd. Från 1 december 2012 är det lag på att alla trädfällare ska inneha motorsågskörkort, det vill säga ha papper på att de utbildningar som krävs för yrket är avklarade, och då kan du som behöver hjälp med trädfällning på ett enkelt sätt försäkra dig om att den trädfällare du vill anlita har de kunskaper som krävs. Hos Trädfällning24 hittar du garanterat rätt person med rätt kunskaper för jobbet!

 

Stora risker med trädfällning

Varje år förolyckas flera yrkesmän och tusentals skadas under arbete med motorsåg. Många olyckor som inträffar beror på att personen har kommit i vägen för ett fallande träd och till exempel kläms under det fallande trädet. Träd kan vara oerhört oberäkneliga när man fäller dem och falla åt ett helt annat håll än det man förväntat sig. Det händer ibland att träd hänger sig fast i ett annat träd som står bredvid, och när det till slut lossnar kan det vara mycket svårt att förutse hur det kommer att bete sig när det faller. Många olyckor beror också på att personen har skadat sig på själva motorsågen. Mer än 20 % av de anmälda arbetsolyckorna 2006-2011 berodde på att yrkesmannen förlorat kontrollen över sitt handverktyg. Man bör också vara medveten om att olyckor inte bara drabbar personer som är nya eller ovana vid yrket, utan även den mest rutinerade trädfällare kan råka illa ut på grund av omständigheter som kan vara svåra att förutse.

 

Motorsågskurs för trädfällare

1000e-motorsågskörkortetEtt stort antal av de här olyckorna hade kunnat undvikas med hjälp av utbildning i hur man arbetar med en motorsåg på ett säkert sätt. Därför har nu Arbetsmiljöverket satt upp ett nytt regelverk för användning av motorsågar och röjsågar, som bland annat innebär att från och med 1 januari 2015 måste det finnas dokumenterat att den som arbetar med motorsåg har kunskap om hur arbetet utförs på ett säkert sätt. Förhoppningen är detta nya regelverk leder till att olyckorna börjar minska igen efter att på senare år ha ökat stadigt. Att genomgå Arbetsmiljöverkets motorsågskurs ger ett så kallat motorsågskörkort. För att få ett motorsågskörkort måste man genomgå både ett teoretiskt och ett praktiskt prov som visar att man har de kunskaper behövs för sina arbetsuppgifter. Och naturligtvis ska de genomföras med ett godkänt resultat. Kurserna hålls hos bland annat Skogsstyrelsen och finns i sju olika klasser beroende på vilken typ av arbete man utför. Klass C ger till exempel behörighet för ”Trädfällning, avancerad” och klass S behörighet för ”Skadade träd”.

 

Krav på motorsågskörkort

Ett motorsågskörkort är inte bara en trygghet för trädfällaren, utan också en trygghet för dig själv. För trädfällaren kan det ju till och med handla om liv och död om kunskaperna saknas. Därför är det viktigt även för din egen del att ta ansvar för att regelverket följs, för inte vill du ta risken att få andras liv på ditt samvete, eller till och med riskera att skadas själv? För din egen del kan det från och med 1 januari 2015 också handla om att riskera att få betala vite på 10 000 kronor, om det skulle visa sig att din trädfällare inte kan visa upp ett giltigt motorsågskörkort. I Arbetsmiljöverkets författning AFS 2012:1, ”Användning av motorkedjesågar och röjsågar” står det att ”Den som låter någon använda en motorkedjesåg i strid med kraven i andra stycket ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr per användare”. Det som först kanske kan kännas som ett smart sätt att spara några kronor kan alltså bli väldigt kostsamt i slutändan. Anlitar man en elektriker är det självklart att elektrikern ska ha ett giltigt certifikat och följa lagstiftningen inom elsäkerhet. Lika självklart är det när du anlitar en trädfällare att rådande lagstiftning för ett säkerhetsmedvetet arbete med motorsågar och trädfällning ska följas, och därför kan vi varmt rekommendera dig att vända dig till oss på Trädfällning24.

 

Säker trädfällning med Trädfällning24

Vi på Trädfällning24 är måna om att alltid hålla oss till de regelverk som finns och lägger stor vikt vid att våra trädfällare ska ha genomgått alla nödvändiga kurser för att erhålla de motorsågskörkort som krävs för de specifika trädfällningsarbeten vi anlitas för. Detta är alltså för både din och vår säkerhet, då det förutom vite till exempel kan ge stora problem med försäkringsbolaget om en olycka skulle inträffa. I värsta fall skulle du till och med kunna bli betalningsskyldig till försäkringsbolaget om du anlitar en trädfällare utan motorsågskörkort och denne skulle råka ut för en olycka. När du anlitar oss på Trädfällning24 kan du känna dig trygg med att det, förutom en erfaren och skicklig trädfällare, alltid ingår giltigt motorsågskörkort och heltäckande försäkringar i priset. Vi gör jobbet på ett professionellt och säkert sätt. Hör av dig till oss så berättar vi mer!