Kostnad för trädfällning i Stockholm

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Kostnad för trädfällning i Stockholm

Kostnaden för trädfällning i Stockholm kan skilja sig åt vilket man bör vara medveten om. Det är svårt att sätta ett fast pris eftersom det finns många faktorer som spelar roll: trädets placering, höjd, omkrets, tyngd och hur riskfyllt samt svårt det är att fälla trädet.

Men du har flera fördelar när det kommer till kostnad för trädfällning i Stockholm. Först och främst kommer vi alltid ut på plats för att titta på trädet och göra en bedömning. Med hjälp av bedömningen kan vi avgöra ett korrekt pris. Efter mötet får du en offert och det är helt upp till dig om du vill acceptera den eller inte. Det enda du behöver göra för att komma i kontakt med oss är att fylla i formuläret med information kring vad du behöver hjälp med. Vi svarar alltid så snabbt som möjligt.

 

Därför skiljer sig kostnaden från träd till träd

Det finns inget enkelt sätt att räkna ut kostnad för trädfällning i Stockholm. Men en tumregel är att ju högre risk det är att ta ner trädet, desto högre är kostnaden. Ett träd som står nära en elledning är mer riskfylld att ta ner än ett träd som står fritt i trädgården. Ibland är det svårt och komplext att fälla ett träd och det kan även ta längre tid.

Träd kan fällas på olika sätt, vilket också är en anledning till att din kostnad för trädfällning i Stockholm kan skilja sig åt från träd till träd. När det gäller komplicerade träd som står trångt, nära hus eller elledningar så är det ofta bäst att utföra en så kallad manuell sektionsfällning.trees-309435_1280

Vid en manuell sektionsfällning klättrar arboristen upp i trädet. På väg upp mot toppen kvistar arboristen av grenarna och väl i toppen kapas trädet bit för bit. Om marken är ömtålig så kan bitarna vinschas ner istället för att släppas. När trädet är nere på marken kan du välja om du vill ha hjälp med att forsla bort materialet eller få det uppkapat i vedlängder. Annars låter vi det vara så att du kan ta hand om det.

Kostnaden för trädfällning i Stockholm är högre om trädet är svårare att fälla. Arboristen måste utsätta sig för risker genom att klättra i trädet och det tar dessutom längre tid.

Om trädet står fritt och det inte finns risk att den faller på något i sin omgivning så kan det istället fällas direkt från marken. Denna metod kallas helt enkelt för markfällning och kräver noggranna beräkningar, erfarenhet och kunskap. De flesta träd har en naturlig fallriktning. Men den naturliga fallriktningen är inte alltid fallriktningen trädet kommer ta när den väl fälls.

Kostnaden för trädfällning i Stockholm kan också variera beroende på om trädet bara ska ner eller om du vill ha hjälp med mer. Vi utför även tjänster som stubbfräsning och bortforsling så att du kan få bort den envisa stubben och stammen.