Flisning och flismaskiner

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Flisning och flismaskiner

Trädfällning handlar inte bara om att få ner trädet på marken. Både innan och efter finns det gott om arbete att utföra. Först och främst behöver du ta reda på om du har tillåtelse att fälla trädet. Även om det står på din mark kan det finnas särskilda undantag om att bevara en viss typ av växtlighet. Då kan det krävas marklov för att få fälla trädet.

När trädet väl är nere måste du fundera över vad du vill göra med stammen och stubben som blir kvar. Här har du egentligen en hel del alternativ men vi erbjuder dig tre lösningar: kapa upp den i vedlängder, forsla bort den tillsammans med alla grenar samt kvistar eller flisa den.

Som experter på Trädfällning24 kan vi garantera en lösning som passar dig och dina önskemål. Vi skräddarsyr gärna en unik lösning om du har egna förslag. Du kommer enkelt i kontakt med oss genom att fylla i formuläret och beskriva vad du behöver hjälp med. Vi återkopplar så fort vi kan och kommer ut på ett kostnadsfritt möte för att titta på uppdraget. Efter bedömningen får du en offert med pris för uppdraget. Det är helt upp till dig om du vill acceptera offerten eller inte.

 

Så går flisning till 

Bortforsling kan bli kostsamt om det är ett stort, eller många, träd som har fällts. Då kan flisning vara ett mer kostnadseffektivt sätt att bli av med stammen. Det är ett bra alternativ till bortforsling och flisen går även att använda.wood-chips-3194483_1920

Flis är det som skapas under flisning. Det är helt enkelt fint fördelat virke. Den stora användningen av flis förekommer inom massa- och pappersindustrin. Flis kan även användas som energiråvara i värme- och värmekraftverk och i viss utsträckning även i småskaliga uppvärmningsanläggningar.

Flisning utförs med hjälp av speciella maskiner som är anpassade för att effektivt bryta ner stammen.

Efter din flisning kan du använda materialet till en mängd olika saker, exempelvis som strö eller att täcka rabatter.

 

Att få ner trädet innan flisning

Innan flisning kan utföras måste träder ner på marken. Eftersom alla träd är unika kan fällningen ske på olika sätt. Står trädet nära ett hus eller elledningar? Eller står det kanske fritt? Detta är bara två faktorer som påverkar vilken fällningsteknik som passar bäst för ditt träd. Vi tittar även på trädets omkrets, höjd och tyngd, samt hur riskfyllt och svårt det kommer bli att fälla det.

När trädet står i ett trångt utrymme måste en metod med hög precision användas. Förstahandsvalet blir manuell sektionsfällning som inte kräver tunga fordon. Arboristen klättrar helt enkelt upp i trädet och fäller det bit för bit.

Men om trädet står fritt istället så fälls det istället med hjälp av markfällning. Då fälls trädet direkt från marken med hjälp av noggranna beräkningar. Det krävs ett proffs för att veta hur trädet kommer falla. Det är inte säkert att trädets naturliga fallriktning kommer vara den riktning den tar när den faller.