Fälla träd i Kalmar

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Fälla träd i Kalmar

Fälla träd i Kalmar är ingen enkel uppgift, därför blir det mer och mer populärt att anlita extern hjälp. På så sätt slipper du själv ta riskerna och du får arbetet utfört med högsta kvalitet.

Det finns olika anledningar till att fälla träd i Kalmar och vi som arbetar som arborister vet att inget träd är den andre lik. Därför ser även alla fällningar olika ut och måste anpassas efter de förutsättningar som finns. Ett träd som står nära hus eller elledningar kan exempelvis inte fällas direkt från marken.

När du kontaktar oss på Trädfällning24 kan du känna dig trygg. Vi vet vad som krävs för en lyckad trädfällning i Kalmar och ser till att dina önskemål uppfylls. För att du lättare ska kunna ta ett beslut om du vill ha hjälp eller inte så kommer vi ut kostnadsfritt för att titta på trädet. Utifrån det mötet kan vi sedan skapa en offert med pris för uppdraget. Du är inte bunden till att acceptera offerten däremot utan det är helt upp till dig hur du vill göra.

 

Bedöma rätt fällningsteknik

Att fälla träd i Kalmar kan inte bara göras hur som helst. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till och en grundlig planering. När vi är ute för att bedöma fällningstekniker tittar vi bland annat på:house-3028985_1920

  • Trädets placering: Står det nära hus eller fritt?
  • Trädets utseende: höjd, omkrets, storlek
  • Trädets hälsa: Är det friskt eller har drabbats av sjukdom?
  • Hur svårt det kommer bli att fälla trädet samt vilka risker som finns

Med hjälp av dessa faktorer kan vi avgöra vilken metod som lämpar sig bäst för att fälla träd i Kalmar.

 

Fälla träd i Kalmar på olika sätt

Generellt kan trädfällning delas in i två metoder: precisionsfällning och markfällning. Sedan kan dessa metoder ske på olika sätt.

I villaområden är det vanligt att trädet behöver fällas med hög precision eftersom utrymmet ofta är trångt. Ofta utförs en så kallad manuell sektionsfällning. Då klättrar arboristen upp i trädet, kvistar av grenarna, och kapar sedan trädet bit för bit uppe i toppen. Om marken nedanför är ömtålig kan bitarna firas ner med hjälp av linor. Detta är den optimala metoden om trädet står nära hus, elledningar eller andra ömtåliga föremål. Men om trädet inte går att klättra i kan det behövas fordon för att fälla det.

Om trädet istället står fritt och inte riskerar att falla över hus eller elledningar så kan trädet fällas direkt från marken. Det kallas för markfällning. Ofta innebär det större säkerhet och det blir mer kostnadseffektivt för dig som kund. Under markfällningen använder vi oss av hjälpmedel som kilar, vinschar och draglinor.

Men att fälla träd i Kalmar tar inte slut när trädet är nere på marken, då börjar till och med det tunga arbetet. Stammen, kvistarna och alla grenar ska forslas bort till närmsta återvinningscentral och ofta ska något göras åt stubben. Det mest effektiva är att fräsa bort den med en stubbfräs.