Fälla döda träd

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Fälla döda träd

Det finns flera anledningar till varför ett träd dör. Ofta glömmer vi att de allra flesta träd dör redan som mycket unga, kanske bara inom en vecka när de inte hunnit bli så stora. Men många som klarar sig dör av trängsel på grund av konkurrens i skogen. Småträd får inte tillräckligt med ljus, vatten eller näring.

Men träd som står i trädgården har ju inte problem med konkurrens från andra träd. Här kan det istället vara en fråga om skadegörare som tar kål på trädet. Svampar, insekter och däggdjur finns det gott om. Till och med sniglar kan äta upp småplantor. Sen är det en del träd som knäcks av vind och snö.

Ett träd som har dött spelar däremot fortfarande en stor roll i naturen. De har helt enkelt ett ”liv efter döden”.

 

Torrakor och döda träd

Men vad anses då vara döda träd? Det kan vara ganska enkelt att märka genom att titta på trädet. Den kanske helt saknar levande barr, blad eller knoppar. Men vindfällda träd som har gröna barr och löv räknas även som döda träd. Känner du dig osäker kan du kontakta oss på Trädfällning24 så hjälper vi dig bedöma hur trädet mår. Vi är expertlake-2756264_1920er på trädvård och ser till att utföra de åtgärder som behövs.

Ett dött träd som förblivit stående kan även kallas för torraka (i allmänhet tall eller gran). De kan under gynnsamma förhållanden stå mycket länge, upp till flera sekel. I äldre tid spelade de dessutom stor roll eftersom de ofta höggs för att användas till timmer. Nu är det däremot ovanligt med riktigt gamla torrakor.

Döda träd myllrar av nedbrytande organismer. Först kommer barkborrar och andra insekter. Sen invaderar svampar och skalbaggar som äter svamparna. Håligheterna ger boplatser för fåglar och i fågelbona trivs även andra smådjur.

 

Risker med att fälla döda träd 

Ett dött träd är kanske inte vad man vill ha i trädgården, då är den enda lösningen att fälla det. Döda träd är däremot krångliga att få ner eftersom de kan vara farliga att klättra i. Det är vanligt att träd fälls genom att arboristen klättrar upp i det och fäller det bit för bit. Men om grenarna är för svaga är det inte möjligt att använda denna metod. Då kan det behövas skylift eller så kan trädet plockas ner med hjälp av en lastbil istället.

Trädplockning innebär att trädet fortfarande fälls bit för bit. Men istället för att arboristen klättrar i trädet så fälls det med en lastbil som har en kran monterad med en såg och grip. Med denna metod kan trädfällaren stå tryggt på marken.

Det går inte att avgöra vilken metod som är bäst för att fälla döda träd förrän man faktiskt har sett trädet. Därför erbjuder vi oss att komma ut kostnadsfritt på plats för att göra en bedömning. Efter bedömningen får du en offert med pris. Fyll bara i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.