Bli av med besvärliga träd

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Bli av med besvärliga träd

Det finns inga träd som är omöjliga att fälla. Vissa är däremot mer komplicerade och kräver unika eller anpassade lösningar. Att fälla träd är en uppgift som ska lämnas till erfarna personer, speciellt när det kommer till besvärliga träd. Utan den kunskap och erfarenhet som krävs kan det i princip gå hur som helst.

Privatpersoner som har försökt sig på att fälla besvärliga träd själva har fått uppleva allt från att trädet fallit på hus till att det förstört elledningar. Förutom att det kan skapa stora konsekvenser blir det väldigt dyrt att återställa. Då är det bättre att spendera en summa på att låta ett proffs sköta det.

Det skadar inte att åtminstone kontakta ett proffs för att höra vad det hade kostat. Vi på Trädfällning24 kommer mer än gärna ut för att titta på dina besvärliga träd, helt kostnadsfritt. På plats kan vi bedöma vilken metod som trädet/träden måste fällas med och kan räkna ut ett korrekt pris till dig. Det är helt upp till dig om du vill acceptera offerten eller inte, du har aldrig några krav på att godkänna den.

 

Vad räknas som ett besvärligt träd?

Vad som räknas som besvärliga träd är en tolkningsfråga. För vissa är trädet besvärligt eftersom den släpper grenar, nötter eller annat på gräsmattan.

Men vi på Trädfällning24 är eniga om att besvärliga träd är de som står nära hus, elledningar eller andra känsliga miljöer. Är trädet dessutom skadat eller om det sker en storm finns det en risk att den faller och förstör. Det är därför rekommenderat att ta bort besvärliga träd innan de faller.

 

Hög precision med sektionsfällning

Att ta bort besvärliga träd kan göras på olika sätt, men det vanligaste är sektionsfällning. Det innebär att trädet plockas ner i bitar som vinschas ner på marken. Eftersom besvärliga träd ofta står nära hus eller elledningar så är detta en optimal metod med tanke på hur hög precision den tillåter. Det minskar dessutom risken för skador på känsliga miljöer och andra objekt som står i närheten av trädet.en-bra-trädfällare

Manuell sektionsfällning görs av en arborist som klättrar upp i trädet och fäller det. Notera att det alltid bör genomföras av en professionell arborist eftersom metoden innebär fara.

Sektionsfällning kan även göras med hjälp av skylift eller lastbil (så kallad trädplockning). Alla träd går inte att klättra i, antingen på grund av sjukdom eller att det är dött. Att klättra i sådana besvärliga träd är livsfarligt och kan resultera i allvarliga skador.

Med hjälp av skylift kan arboristen istället stå på denna och få ner trädet.

Trädplockning sker med hjälp av en lastbil som är utrustad med en lång kran med såg samt grip. Med gripsågen plockas trädet och grenarna ner bit för bit. Timmergripens stadiga tag om stammen eller grenen förhindrar att de ramlar ner på tak eller annat ömtåligt.

Ta kontakt med oss på Trädfällning24 för att veta hur dina besvärliga träd måste fällas. Vi är experter och vet precis vilken metod som lämpar sig bäst.