Arborister i Stockholm

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Arborister i Stockholm

Träd behöver allra bästa, möjliga vård. Därför finns det arborister i Stockholm som vet exakt vad dina träd behöver för att må bra. Till och med deras namn (arbor) betyder träd på latin. En arborist är alltså en person som arbetar med trädvård.

Träd är viktiga inslag i bebyggda miljöer men för att de inte ska skapa problem måste de tas hand om ordentligt. De kan släppa grenar, falla över hus eller elledningar och skapa stora problem som blir dyra att åtgärda.

Fällning och beskärning är två åtgärder som kan krävas. Beskärningen görs generellt kontinuerligt beroende på vad det är för trädsort. Som arborister i Stockholm vet vi på Trädfällning24 vilka träd som ska beskäras när samt hur. För att komma i kontakt med oss behöver du bara fylla i formuläret med information kring vad du behöver hjälp med, sen kontaktar vi dig så fort som möjligt. Innan du får en offert kommer vi gärna ut kostnadsfritt för att titta på trädet/träden, på så sätt får du garanterat ett korrekt pris.

 

Detta gör arborister i Stockholm

Eftersom arborister är experter på träd har de mycket goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö. Deras mål är att träden ska vara säkra, vackra, problemfria och leva länge.

För att veta vad ett träd behöver för vård ser arboristerna till att bedöma trädets hälsa innan en åtgärd görs. Efter bedömningen planerar de och genomför trädvårdsinsatser. De vanligaste åtgärderna är beskärning och fällning.tree-service-1059484_1280

Ofta är det en nödvändighet för arborister i Stockholm att fälla ett träd. En del träd står för nära fastigheter och riskerar att falla under storm eller andra omständigheter. Det bästa är alltid att ta bort träd som riskerar att orsaka kraftiga konsekvenser.

Fällning kan göras på olika sätt men eftersom arborister i Stockholm ofta arbetar i bebyggda miljöer är det vanligt med sektionsfällning. Då klättrar arboristen upp i trädet för att fälla det bit för bit. Som arborist måste man alltså har kunskap inom klättring också utöver kunskaper om träd.

Även beskärning kan utföras på olika sätt beroende på vad du som kund har för önskemål. Det vanligaste är däremot att en så kallad kronrensning görs. Det innebär att döda, skadade eller sjuka grenar tas bort. Även detta kan kräva klättring eftersom en del grenar kan vara svåra att nå.

 

Utbildning för att bli arborist i Stockholm

Arborist är inget man blir på en dag utan det kräver utbildning. I Sverige finns yrkesutbildning för att bli arborist men det är många som har utbildat sig utomlands.

Det finns flera arborister i Stockholm som är certifierade av European Arboricultural Council som visar både praktiska och teoretiska kunskaper. Det finns även en rad andra certifieringar där de mest kända kommer från International Society of Arboriculture (ISA).

Förutom utbildning och certifiering är det ett krav för arborister i Stockholm att ha motorsågskörkort. Det är ett lagstadgat krav för de som arbetar med motorsåg. För att uppfylla kraven måste man ha avlagt och godkänts i ett teoretiskt och praktiskt prov.