Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Avancerad trädfällning i Tyresö

  1. Trädfällning24
  2. Avancerad trädfällning i Tyresö

tyresö1Tyresö kommun befinner sig i en stark expansionsfas med planerad utbyggnad av infrastruktur och ökat bostadsbyggande. Bollmora Centrum heter numera Tyresö Centrum och kännetecknas bland annat av en stor shoppinggalleria. När Tyresögodsets marker styckades upp i början av förra seklet satte byggandet av fritidshus fart varav en del mycket påkostade byggen uppfördes i Brevikstrakten. Omkring mitten av 1900-talet började många fritidshus byggas om till permanentboende. Kommundelarna Trollbäcken och Tyresö strand består i stor utsträckning av villor och radhus.

 

Säker sektionsfällning i Tyresö

Bebyggelsen på Östra Tyresö, som är en del av innerskärgården, består mest av fritidshus, men även där pågår ombyggnad till området runt boende. Trädvård och trädfällning i Tyresö med omnejd är angeläget eftersom träden i vissa fall vuxit sig för stora för att smälta in i miljön. I en del fall utgör de även en fara för omgivningen. När träden står nära hus, vägar och elledningar och inte går att komma åt med maskiner, så kan sektionsfällning vara lösningen. Den går till så att man klättrar upp i trädet, kvistar och kapar i hanterbara längder, som vid behov sakta firas ner till marken för att inte skada omgivningen. I Tyresö finne ett ökat behov för denna metod av trädfällning. Tyresö har blivit mer trångbebott av villa- och markägare som ofta har flera högvuxna träd. Den smidigaste och miljövänligaste fällningsmetoden givet sådana förutsättningar är därför avancerad trädfällning.Trädfällning24 har specialiserat sig på denna metod, men utför även konventionell precisionsfällning och beskärning.

 

Vi är specialister på avancerad trädfällning i Tyresö

tyresö2Trädfällning24 har en lång erfarenhet av trädfällning; en del av våra medarbetare har varit med i branschen i över 30 år, vilket borgar för stort yrkeskunnande. För att du alltid ska känna dig trygg med oss på Trädfällning24 så har vi självfallet alla giltiga försäkringar som behövs. Vår trädfällare visar också alltid upp försäkringsbeviset på plats innan arbetet påbörjas. Många av oss är också certifierade arborister och kan hjälpa dig med allt inom avancerad trädvård såsom beskärning, gallring och trädvårdsplaner. Vi utför även skonsam stubbfräsning och bortforsling av material. Naturligtvis till fast pris.

 

Kan man fälla träd på egen hand?

Många av oss fäller träd på egen hand utan att konsultera en professionell trädfällare Det är dock något som vi avråder för, då det krävs att man har lämplig utbildning, utrustning samt en plandetaljerad strategi. Handlar det om ett träd som bara är några meter högt kan även en lekman klara jobbet utan större risker, men för träd som är mer än fem heter höga rekommenderar vi att man anlitar expertis eftersom svårighetsgraden ökar markant ju högre trädet är. För din och din egendoms säkerhets skull är det alltid klokast att anlita en erfaren trädfällare i Tyresö. Du får ett professionellt och säkert utfört jobb och vi utbildar dig även mer än gärna på hur man förbereder sig på att fälla ett träd.

Vi är alltid tillgängliga för Trädfällning i Tyresö

Trädfällning24 finns lokalt över hela Stockholmsområdet och vi har många uppdrag i Tyresö Om du har frågor om ett träd eller om du vill ha en prisoffert på ett jobb så är du mer än välkommen att ringa oss. Vi är alltid tillgängliga och beredda på att stå till din tjänst. Vi är väldigt tacksamma om du också har möjlighet att skicka bilder på ditt träd/dina träd så vi snabbare kan bilda oss en uppfattning om arbetets omfattning. Då kan vi ge dig en offert direkt utan att behöva åka ut och inspektera platsen. Något som gör att ditt arbete blir utfört fortare. Tveka inte att ta kontakt med oss på 010- 49 58 100 eller mejla på: info@tradfallning24.se
Varmt välkommen till Trädfällning24 i Tyresö – vi hörs och ses!