Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

 • Enkelt
 • Snabbt
 • Riktiga trädfällare och arborister

Många anledningar till trädfällning i Torshälla

 1. Trädfällning24
 2. Många anledningar till trädfällning i Torshälla

Trädfällning i Torshälla är inte alltid något man gör ”bara för att”, utan många gånger är det ett nödvändigt ont. Det finns träd som inte mår så bra eller som riskerar att falla över hus eller andra byggnader. Trädfällning i Torshälla är bland annat det bästa för träd som:

 • Är döda
 • Har grenar eller krona som försvagats vilket har lett till dålig hälsa
 • Har stora döda grenar
 • Har röta på huvudstammen
 • Har blivit skadad av en storm och inte går att rädda
 • Står alldeles för nära hus eller andra byggnader
 • Har rötter som utgör ett hot mot grund, uppfart eller trottoar
 • Måste trängas bland andra träd på egendomen

Det finns alltså flera anledningar till varför trädfällning i Torshälla är viktigt.

 

Farligt med trädfällning i Torshälla

Det finns många risker förenade med trädfällning i Torshälla. För att minimera de risker som finns måste därför fällningen ske på ett säkert sätt av utbildade och erfarna personer. Skador på egendom och människor minskar radikalt med professionell hjälp.

På Trädfällning24 har vi rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att utföra trädfällning i Torshälla på olika sätt.

 

Två generella metoder för att fälla träd

Det finns en hel del metoder att använda sig av för att fälla träd men alla är inte lika passande alltid. Två metoder vi ofta använder är markfällning och sektionsfällning. I första hand används markfällning eftersom det är kostnadseffektivt och går snabbt.

Vid markfällning fälls trädet direkt från marken med hjälp av olika verktyg så som kilar, vinschar och draglinor. När trädet är nere på marken kvistas grenarna av och stammen kapas upp i längder som går att hantera.sektionsfallning2

Markfällning är metoden som väljs i första hand eftersom den är snabb och kostnadseffektiv. Men för att trädfällning i Torshälla ska kunna ske från marken ställs höga krav på omgivningen. Med hus eller elledningar i närheten finns det en risk att de kan förstöras men det finns en teknik som tillåter högre precision: manuell sektionsfällning. Det är fortfarande en kostnadseffektiv metod eftersom det inte krävs tunga eller dyra fordon, men det kan ta lite längre tid.

Vid manuell sektionsfällning fälls trädet bit för bit istället. Trädfällaren klättrar i trädet och kvistar av grenar. När grenarna är borta är det dags att kapa trädet från toppen och ner. Bitarna vinschas ner på marken för att inte förstöra marken.

 

Kostnadsfritt offertmöte för trädfällning i Torshälla

Alla träd är unika och ser olika ut vilket rimligtvis innebär att alla trädfällningar är olika. Att avgöra pris via telefon eller mail fungerar därför inte eftersom vi måste kunna se omgivningen och trädet innan. Innan du får en offert kommer vi därför ut på ett kostnadsfritt möte för att avgöra hur uppdraget ska utföras.

Vi erbjuder inte endast trädfällning i Torshälla utan har flera andra tjänster utöver det. Efter trädet är fällt kan vi exempelvis hjälpa dig forsla bort trädavfallet och få bort stubben som blir kvar. Hör med oss vad vi kan göra för dig!