Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Viktigt med trädfällning i Stuvsta

  1. Trädfällning24
  2. Viktigt med trädfällning i Stuvsta

Anledningarna till att fälla ett träd skiljer sig åt kraftigt. Vi får ofta in ärenden kring träd som måste bort för att de släpper en massa frön och löv eller för att trädet anses vara för stort och fult. Men det är inte den enda anledningen till att fälla träd.

Som arborister är vi experter på träd och deras hälsa. Om trädet är sjukt eller dött vet vi vad som ska göras för att fixa det på bästa möjliga sätt. Är trädet dött finns inget att göra förutom att fälla det helt. Du kan själv försöka avgöra om trädet mår dåligt eller inte genom att titta på om det saknas levande barr, blad eller knoppar. Vindfällda träd räknas som döda även om det finns gröna barr eller löv.

Om du har ett träd på din tomt men inte vill göra något åt det så kommer den att brytas ned av svampar, insekter och andra organismer. Hur lång tid det tar varierar däremot beroende på trädslag, klimat och växtplats.

Ett dött träd är inte den enda gången du måste fundera på trädfällning i Stuvsta. Träd kan angripas av diverse sjukdomar och insektsangrepp vilket kan spridas till andra träd i närheten. Den bästa förebyggande metoden är att fälla trädet helt i så fall.

 

Trädfällning i Stuvsta kan ske på olika sätt

Det går inte att fälla alla träd på samma sätt utan det finns olika faktorer som måste tas hänsyn till. Här är några av de saker som påverkar en trädfällning i Stuvsta:

  • Hur stort trädet är
  • Hur omgivningen ser ut kring trädet
  • Hur trädet mårsala2

Baserat på dessa faktorer avgör vi vilken teknik som är bäst för uppdraget. Om trädet står fristående i en omgivning som inte är ömtålig kan trädet fällas helt och direkt från marken. Metoden är kostnadseffektiv samt snabbt och är ofta den metod man helst vill använda.

En annan kostnadseffektiv metod är sektionsfällning. Den lämpar sig bäst för träd som står i en ömtålig omgivning eftersom den tillåter högre precision. Trädfällaren klättrar upp i trädet och kvistar av grenar på vägen upp. Sedan fälls trädet genom att kapa det bit för bit från toppen och ner. Bitarna som fälls firas säkert ner på marken så att den inte tar skada.

 

Pris för trädfällning i Stuvsta

Vad det kostar med trädfällning i Stuvsta beror helt och hållet på. Ett enda stort träd kan kosta mer att fälla än 10 små exempelvis. Vi kan tyvärr inte ge pris över telefon eller mail eftersom vi behöver komma ut och titta på uppdraget innan dess. Det här gör vi självklart kostnadsfritt för att sen kunna ge dig en offert för trädfällning i Stuvsta. På plats tittar vi på trädet och hur omgivningen ser ut kring trädet.

Förutom trädfällning i Stuvsta kan vi även hjälpa dig med bortforsling av trädavfallet och fräsning av stubben som blir kvar. Det här är något som också påverkar priset för trädfällning i Stuvsta såklart.