Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Vanligt med trädfällning i Solna

  1. Trädfällning24
  2. Vanligt med trädfällning i Solna

I Solna genomförs årligen beskärning av park- och gatuträd, men även fällning av stadens träd. Med de positiva effekter träden bidrar till är det självklart att de ska tas hand om så bra som möjligt. Träd är inte bara estetiskt snygga utan de utjämnar även klimatet över året, dämpar vindar och tar hand om dagvatten och skadliga partier. Dessutom är de boplatser för fåglar, djur och insekter. Det viktigaste av allt är nog ändå att de omsätter mängder av koldioxid.

Träden som tillhör staden kan du inte göra hur som helst med utan det kräver tillstånd. Om du har ett träd som riskerar att falla är det kommunen du ska kontakta för att be om tillstånd att fälla det, men om trädet står på din mark är det fritt fram att göra vad du vill. Kom ihåg att det kan finnas skydd eller andra avvikelser.

 

Trädfällning i Solna är inget för privatpersoner

Att fälla träd är inget som ska göras av privatpersoner eftersom det finns många risker förenade med arbetet. Det bästa är alltid att kontakt proffs som har både utbildning och erfarenhet inom trädfällning i Solna.

Vid trädfällning i Solna finns det flera olika faktorer man måste ta hänsyn till. Bland annat är det otroligt viktigt att kunna avgöra hur trädet ska fällas eftersom tekniken är avgörande för att förhindra att omgivningen tar skada. Alla trädfällningsuppdrag är unika eftersom alla träd kräver olika lösningar, det innebär alltså att det inte bara finns ett sätt att fälla ett träd på.

 

Omgivningen bestämmer i första hand

Vid trädfällning i Solna tittar vi inte endast på trädet för att avgöra teknik för fällningen utan vi tittar även på omgivningen. Om miljön runt omkring trädet tillåter fällning från marken så är det den här tekniken vi väljer i första hand. Det går snabbt och är kostnadseffektivt för dig som kund.tree-2961670_1920

En annan kostnadseffektiv metod för dig som kund är att fälla trädet manuellt i sektioner. Vid villaområden är det här den vanligaste metoden eftersom den tillåter högre precision. Med hus eller elledningar i närheten måste sektionsfällning användas för att minska risken att trädet faller och förstör.

För att fälla trädet manuellt måste arboristen klättra upp i trädet med speciell utrustning och teknik. Grenarna kvistas av och i toppen tas trädet ner bit för bit. På så sätt kan vi skona omkringliggande byggnader, egendom, växtlighet och trädgård.

 

En grundlig bedömning för trädfällning i Solna

Innan vi utför en trädfällning i Solna måste vi göra en grundlig bedömning. Vi undersöker trädets hälsa och den potentiella risk det utför för omkringliggande byggnader eller annan ömtålig miljö. Bedömningen gör vi på plats så att vi kan bedöma alla risker samt sätta ett pris. Det är självklart kostnadsfritt och du får en offert i samband med mötet.

Förutom trädfällning i Solna kan vi även hjälpa dig med bortforsling av trädavfallet och fräsning av stubben som blir kvar. Hör gärna av dig via formuläret eller telefon för att ta reda på mer kring vad vi kan erbjuda dig!