Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Ingen trädfällning i Lidköping är för svår

  1. Trädfällning24
  2. Ingen trädfällning i Lidköping är för svår

Ibland är trädfällning i Lidköping ett nödvändigt ont eftersom trädet utgör fara eller är i vägen för miljön eller oss människor. Erfarenhet, kunskap, planering och rätt verktyg är bara några av de faktorer som krävs vid trädfällning i Lidköping. Vi råder ingen privatperson att ge sig på det själv eftersom riskerna är alldeles för många och alldeles för stora.

Att fälla trädet för att det är en risk för omgivningen är inte den enda anledningen, du kanske vill ha det fällt för att:

  • Trädets hälsa håller på att bli sämre
  • Trädet lutar mot något, som hus eller andra byggnader
  • Rötterna utgör ett allvarligt hot mot grund, uppfart eller trottoar
  • Det är jobbigt att städa upp alla frön, blad och grenar som trädet släpper
  • Trädet har ingripits av sjukdomar eller insekter som riskerar att spridas till andra träd

 

Hur går då trädfällning i Lidköping till?

Det finns huvudsakligen två olika sätt att fälla ett träd på, den ena är att fällawork-2539957_1920 trädet direkt från marken medan den andra metoden fungerar tvärt om.

Markfällning är den metod som används så långt det går eftersom den är kostnadseffektiv och snabb. Det krävs inga tunga fordon och trädet kan fällas direkt från marken. Vid markfällning finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan man börjar arbetet. Vi tittar exempelvis på hur när trädet står andra föremål, vilken lutning trädet har och även i vilket skick trädet är i.

Sektionsfällning kallas den andra metoden vilket är en mer avancerad form av trädfällning i Lidköping. När markfällning är omöjlig eller alltför riskabel används den här metoden istället för att minimera de risker som finns i samband med att fälla trädet från marken. Precis som namnet antyder sker sektionsfällning i sektioner. Arboristen klättrar upp i trädet och kvistar av grenar på vägen upp, sen sker fällningen bit för bit.

 

Arbetet tar inte slut efter trädfällningen

Trädfällning i Lidköping handlar inte bara om att fälla få ner trädet på marken utan det handlar även om allt annat arbete efteråt. Allt trädavfall finns kvar på tomten och efter trädet blir det kvar en stubbe som inte alltid är så trevlig. Som tur är kan vi hjälp dig med båda dessa delarna, vi forslar bort trädavfallet i vår rymliga lastbil och fräser bort stubben så att inget blir kvar. Det är ingen tvekan om att stubbfräsning är det mest ekonomiska och smidigaste sättet att bli av med oönskade stubbar eller rotsystem. Maskinerna fräser ner stubbarna till under marknivån och allt som blir kvar är ett hål som du kan fylla med jord.

Men vad kostar det då att få hjälp med trädfällning i Lidköping? Det här är en fråga som inte går att svara på eftersom det helt och hållet beror på situationen. Ska trädet fällas från marken eller i sektioner? Hur stort är trädet? Hur många behövs för att utföra trädfällningen i Lidköping? Därför kommer vi alltid ut kostnadsfritt på plats för att avgöra vad priset blir i slutänden.