Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Välj säker trädfällning i Leksand

  1. Trädfällning24
  2. Välj säker trädfällning i Leksand

Dags att bli av med det störiga trädet på tomten som bara skräpar ner med grenar och löv? Eller du kanske har ett skadat träd som måste fällas innan det faller och orsakar stora skador? Oavsett vilka anledningar du har för trädfällning i Leksand så är det oss du ska vända dig till. Vi arbetar dagligen med att fälla både stora och små träd oavsett hur svårt det är.

Trädfällning i Leksand är ett jobb som kanske ser enkelt ut men i verkligheteloggers-1319673_1920n är det långt från sanningen. Att det finns personer som har trädfällning i Leksand som expertis är för att det är ett farligt uppdrag att ge sig på själv. Vet du exempelvis hur du ska göra om trädet du fäller fastnar i ett annat? Det här är bara en av många farliga moment vid trädfällning i Leksand.

Trädfällare har inte bara erfarenhet utan även kunskap kring hur ett träd ska fällas på bästa sätt utifrån omgivningen och trädets unika egenskaper. En trädfällare ger sig aldrig ut på fältet utan rätt utrustning: hjälm, skyddshandskar, varselkläder, huggarbyxor med sågskydd, huggarstövlar och självklart ett första förband.

Inget träd är det andra likt vilket medför att även trädfällningen skiljer sig åt. Vid mer komplicerad trädfällning i Leksand kan det krävas tunga fordon medan vissa träd kan fällas direkt från marken. Hur det kommer se ut för ditt uppdrag beror helt på vilken metod vi anser är bäst för situationen.

 

Kostnadseffektiva metoder för trädfällning i Leksand

Det finns två metoder som främst används vid trädfällning i Leksand: markfällning och sektionsfällning. Ingen av dem kräver tunga eller dyra fordon och jobbet blir utfört på ett snabbt och smidigt sätt, det bästa av allt är däremot att metoderna är kostnadseffektiva för dig som kund.

 

Markfällning

Namnet avslöjar tydligt vad markfällning är: när träd fälls nere på marken. Metoden är traditionell och oftast den man tänker på när man hör trädfällning. Men det är inte så enkelt som det ser ut och trädfällaren måste bland annat ta hänsyn till omgivningen, vindriktning, vindstyrka, trädets lutning och markens lutning.

 

Sektionsfällning

Den här metoden skiljer sig från markfällning och är en mer avancerad form av trädfällning i Leksand. Ibland finns det inte möjlighet för trädet att falla fritt eftersom det finns hus eller elledningar i närheten, därför klättrar trädfällaren upp i trädet för att fälla det bit för bit.

 

Ingen risk för oväntade överraskningar

Innan vi kommer ut för att utföra din trädfällning i Leksand ser vi till att genomföra ett kostnadsfritt besök på plats hos dig. När vi är på plats kan vi göra en bedömning av de faktorer som påverkar priset för uppdraget, exempelvis hur stort trädet är, hur omgivningen ser ut och hur trädet ska fällas. Efter det kostnadsfria mötet sammanställer vi en offert med pris för uppdraget. Trädfällning i Leksand är däremot inte det enda du kan få hjälp med utan vi erbjuder även bortforsling av trädavfallet och fräsning av stubben som blir kvar.