Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Trädfällning i Enebyberg behöver inte vara svårt

  1. Trädfällning24
  2. Trädfällning i Enebyberg behöver inte vara svårt

Enebyberg har till stor del präglats av bebyggelsen från första halvan av 1900-talet och mycket finns fortfarande kvar av arkitekturen. Det är ett samhälle som helt kännetecknas av villa- och småhusbebyggelser från flera olika tidsperioder. Därför är det inte ovanligt att många i Enebyberg har trädgård och en massa träd som behöver tas hand om. Men en del av trädvården är svår och helt enkelt inget som en privatperson kan göra. Speciellt trädfällning i Enebyberg är en uppgift som bör lämnas över till proffsen, inte bara för att minimera risker utan även för att öka säkerheten.

Trädfällning i Enebyberg är ett tungt jobb med tanke på att ett normalt träd kan väga flera ton. En del träd står även för trångt för att kunna fälla det från marken vilket gör arbetet ännu mer komplicerat. All trädfällning i Enebyberg är utmanande och riskfyllda, till och med den 5 meter höga eken på tomten, om arbetet inte utförs på ett professionellt och genomtänkt sätt. Det är vårt jobb som trädfällare att minimera riskerna och arbeta med minimal påverkan på miljön.

Priset för trädfällning i Enebyberg går inte att avgöra utan att komma ut på plats och titta på trädet. Det är helt kostnadsfritt för dig när vi kommer ut på en bedömning och du får därefter en offert. Under bedömningen tittar vi på trädet som ska fällas för att se hur det mår och varför det ska fällas. Det allra viktigaste är däremot att undersöka hur trädet står. Det är inte bara huset som ska skyddas vid trädfällning i Enebyberg utan även grannars egendom, deras hus, deras vilar och eventuella förbipasserande på någon närliggande gångväg.

 

Inget hinder för markfällning

Om det är fritt fram för trädet att falla är det första alternativet att göra det från marken. Eftersom det inte krävs tunga fordon så är det en kostnadseffektiv metod för dig som kund och arbetet går snabbt och smidigt. De allra flesta träd har en naturlig fällriktning och det är i den riktningen vi helst fäller det. Det är ingen lätt sak att göra och kräver mycket fysiskt men även teoretiskt. Det måste bland annat tas hänsyn till vindriktning, vindstyrka, trädets lutning, markens lutning och hinder i närheten.

 

När omgivningen är ömtåtree-surgeon-1766111_1920lig

Markfällning är inte alltid det bästa alternativet för trädfällning i Enebyberg, och det är inte heller det enda alternativet. Med hus eller elledningar nära trädet är det sämsta valet att fälla från marken. Risken att trädet faller och förstör är alldeles för stor. Men vad är då lösningen när omgivningen är för ömtålig för att använda markfällning? För oss arborister är lösningen enkel: att klättra upp i trädet och fälla det bit för bit. Den här metoden kräver inte heller dyra eller tunga fordon vilket även gör sektionsfällning till en kostnadseffektiv metod. Sektionsfällning är en avancerad form av trädfällning i Enebyberg som kräver mer än kunskap kring att fälla ett träd. Det kräver även kunskaper kring klättring.