Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Trädfällning i Täby

  1. Trädfällning24
  2. Trädfällning i Täby

stockholm1Efterfrågan på trädfällning och trädrelaterade tjänster blir allt starkare och vi på Trädfällning24 får dagligen nya förfrågningar om trädfällning i Täby och övriga Stockholmsområdet. Med välutbildade och högt motiverade medarbetare står vi rustade att ta oss an alla uppdrag som vi får. För oss är inga träd omöjliga och vi är naturligtvis fullt försäkrade för alla jobb som vi utför, men upp till 10 miljoner per arbetsuppdrag.

Vårt fokus har från början legat på avancerad trädfällning eftersom vi har sett störst behov där.

 

Avancerad trädfällning i Täby

stockholm2Att säkert ta ner träd i svåra och ömtåliga lägen kräver en speciell teknik som innebär att man med stöd av speciell utrustning klättrar upp längs stammen och kapar grenarna undan för undan och sedan fäller toppen så högt upp det går. På nervägen sågas trädet av i hanterbara kubbar. Om mark och undervegetation tillåter så släpps grenar och kubbar ner, i annat fall så firas de varsamt ner och tas om hand av markpersonalen som fraktar delarna till anvisad plats där de sedan kan hämtas av lastbil för bortforsling. Om det går att komma i läge med kranutrustad lastbil, så kan den med sin femton meters räckvidd med timmergrip och fast såg sköta både kapning och lastning. Med de här olika alternativen har avancerad trädfällning i Täby blivit en starkt efterfrågad och populärt tjänst bland våra kunder.

 

 

Stubbfräsning

Vi utför även stubbfräsning i Täby med omnejd. I stället för att vänta i många år på att stubbarna skall bli så murkna att de kan grävas upp eller huggas i bitar, så kan man bli av med dem på bara någon timme genom stubbfräsning. Metoden är skonsam och lämnar inga fula avtryck på marken. Den flis som blir slutprodukten kan med fördel läggas på gångar och i rabatter. Även denna tjänst utförs självfallet av oss på Trädfällning24. Dessutom erbjuder vi:
• Arboristkonsultation – Vi har certifierade arborister som hjälper dig med trädvård i form av exempelvis beskärning och gallring.
• Transport och bortforsling – Behöver du hjälp med bortforsling av ris, buskar eller trädrester så ordnar vi det till ett av marknadens absolut lägsta priser.
• Trädvårdsplan – Vi hjälper gärna till att upprätta en plan för skötsel och under av trädbestånd eller solitära träd. Det gör vi genom att utföra en trädinventering av alla träd på den aktuella platsen och sedan rekommendera tidsprioriterade åtgärder
• Uppkapning/kubbning – Vi trädfällning kapar vi trädstammen i hanterbara kubbar och kan i enlighet med kunds önskemål exempelvis såga upp kubbarna i lämplig storlek för vedkapen

 

Kontakt oss för snabb hjälp!

Om du har behov av trädfällning i Täby eller andra trädrelaterade tjänster så är du mer än välkommen att höra av dig till oss! Vi kan ofta ge dig en fast offert direkt om du mejlar med en bild på det aktuella trädet/träden. Undantagsvis behövs mer information och då ber vi om kompletterande bilder eller åker ut till den aktuella platsen och gör en bedömning, vilket självfallet är kostnadsfritt för dig som kund. Vår duktiga kundtjänst nås på telefon 08 – 400 112 40 mellan 8.00–20.00 alla dagar och du når oss även dygnet runt på e-post: info@tradfallning24.se.