Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Professionell trädfällning i Järfälla

  1. Trädfällning24
  2. Professionell trädfällning i Järfälla

Järfälla1Strax norr om Stockholm längs E18 hittar man Järfälla med centralorten Jakobsberg. Järfälla har som boplats en lång tradition vilken sträcker sig ända tillbaka till yngre stenåldern. I modern tid med utbyggnaden av infrastruktur stimulerades småhusbebyggelsen och längre fram även byggandet av flerfamiljshus.

Detta bidrog starkt till att Järfälla under en period i mitten av förra seklet var den av kommun i Sveriges som hade snabbast befolkningsökning av alla. Än idag är Järfälla under utveckling och man har ett dynamiskt näringsliv med bland annat Arla Foods, Saab Aerotech och IKEA, liksom en mängd mindre företag. Barkaby handelsplats är en av Europas största köpcentrum och har tiotusentals besökare varje dag.

 

Avancerad trädfällning i Järfälla

Järfälla2I hela Järfälla med dess vitala mix av bebyggelse har även vegetationen stor betydelse. Men om det finns förvuxna och gamla murkna träd, skämmer de alltid bilden och kan även vara riskabla för omgivningen. I de fall träden är svåråtkomliga och besvärliga att ta ned så är det en uppgift för Trädfällning24, som har specialiserat sig på avancerad trädfällning.

Trädfällning24 arbetar med sektionsfällning, vilket innebär att vi klättrar upp i träden och avlägsna kvistar och grenar på väg upp. Därefter kapas stammen i lagom stora kubbar vilka släpps ned på marken eller om det behöv sakta firas ned. På så vis minimerar man risken för skador på mark och byggnader. Metoden – som också kallas avancerad trädfällning – är en av de tekniker som kommit att bli mest tillämpad på villa- och radhusområden bland de många kunder landet över som Trädfällning24 betjänat och inte minst när det gäller trädfällning i Järfälla.

 

 

Anlitar du oss för trädfällning i Järfälla så får du:

  • kompetenta och fullt försäkrade trädfällare som vet vad de gör
  • en noggrann bedömning och en rak och snabb prisoffert
  • ett fast pris som är tydligt specificerat efter godkänd prisoffert

 

Lokalkännedom och erfarenhet av trädfällning i Järfälla

Trädfällning24 är ett stort nätverk av professionella trädfällare. Vi har vår största förankring i regionen Stockholm, varför vi är vana vid trädfällning i Järfälla. Det innebär att vi känner till området väl och kan snabbt vara ute på plats för ett arbete vid förfrågan.

 

Hör av dig till oss!

Järfälla3Hör av dig till oss!
Om du bor i Järfälla och vill ha hjälp med trädfällning så är Trädfällning24 ett tryggt och pålitligt val. Vi finns tillgängliga 8-20 per telefon under veckans alla dagar. Vi svarar snabbt på mejlförfrågningar och vill du ha en offert på ett arbete så fyller du bara i informationen i vårt formulär ovan. Bifoga gärna bilder på ditt/dina träd så blir det lättare för oss bilda oss en prisuppfattning. Ring oss idag på 010 – 49 58 100 eller mejla till info@tradfallning24.se

Hjärtligt välkommen till Trädfällning24 – vi tar väl hand om våra kunder och erbjuder duktigt yrkesfolk som löser dina trädproblem.